[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://firebird (9 strings)On Sun, Jul 04, 2004 at 10:49:15PM -0400, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

||  On 2004-07-04 16:19, Vincent Zweije wrote:
||  > s/compileren/vertalen/
||  >         Ik ben afgestudeerd in de vertalerbouw...
||
||  nee, compileren staat in de vandale -> dus goed
||
||  heb het woord vertalerbouw nog nooit gehoord, wordt dat effectief gebruikt?
||  (is mijns inziens dan toch van de categorie 'wentelwiek' :)

Ik zou zeggen, vraag eens aan professor Alblas...

Ik geef toe dat het misschien onwennig klinkt, maar volgens mij is het
gewoon goed. Een geval van wennen dus, zoals zo vaak.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: