[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://quota (24 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: quota\n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-03-20 09:44+0100\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:35-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:10
|| msgid "Enter the phone number a user can call if he needs assistance with his \"over quota\" emails. You do not have to enter anything here if you specify a signature later."
|| msgstr "Voer het telefoonnummer in dat gebruikers kunnen bellen voor ondersteuning betreffende 'quota overschreden'-emails. Als u zometeen een ondertekening invoert hoeftu hier niks in te voeren."

s/hoeftu/hoeft u/
s/niks/niets/
    (mijn voorkeur, niks klinkt plat)

|| #. Type: string
|| #. Description
|| #: ../templates:17
|| msgid "Support email of the admin"
|| msgstr "email van de beheerder"

s/email/E-mail/

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:17
|| msgid "Enter the email address a user can write to if he needs assistance with his \"over quota\" emails. You do not have to enter anything here if you specify a signature later."
|| msgstr "Voer het email-adres in dat gebruikers kunnen aanschrijven wanneer ze hulp nodig hebben met 'quota overschreden'-emails. Als u zometeen een ondertekening invoert hoeftu hier niks in te voeren."

s/hoeftu/hoeft u/
s/niks/niets/

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:24
|| msgid "The email address you specify here is used as the \"From:\" field of any mail sent by the warnquota utility."
|| msgstr "Het email-adres dat u hier opgeeft wortd opgegeven als afzender in het 'Van:'-veld van alle verstuurde waarschuwings-emails."

s/wortd/wordt/

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:30
|| msgid "The text you specify here is used as message in any mail sent by the warnquota utility. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you want the default message."
|| msgstr "De tekst die u hier opgeeft vormt de inhoud van verstuurde quota-waarschuwings-emails. Gebruik '|' om een regeleinde aan te geven. Laat dit leeg indien u het standaard bericht wilgebruiken."

s/wilgebruiken/wil gebruiken/

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:37
|| msgid "The text you specify here is used as signature in any mail sent by the warnquota utility. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you want the default signature."
|| msgstr "De tekst die u hier opgeeft wordt gebruikt als ondertekening van verstuurde quota-waarschuwings-emails. Gebruik '|' om een regeleinde aan te geven. Laat dit leeg indien u het standaard bericht wilgebruiken."

s/wilgebruiken/wil gebruiken/

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:50
|| msgid "The text you specify here is used as message in any mail sent by the warnquota utility for groups that are over quota. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you want the default message."
|| msgstr "De tekst die u hier opgeeft vormt de inhoud van verstuurde groepsquota-waarschuwings-emails. Gebruik '|' om een regeleinde aan te geven. Laat dit leeg indien u het standaard bericht wilgebruiken."

s/wilgebruiken/wil gebruiken/

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:69
|| msgid "During this time slot before the end of the grace period admin will be CCed on all generated emails. Leave empty to get the whole grace period."
|| msgstr "Gedurende dit tijdsbestek, voor het einde van de overgangsperiode zal elke gegenereerde email de beheerder in CC krijgen. Laat dit leeg om de hele overgangsperiode periode te bekomen."

Laat dit leeg om de gehele overgangsperiode aan te geven.

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:76
|| msgid "The text you specify here is used as signature in any mail sent by the warnquota utility for groups that are over quota. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you want the default message."
|| msgstr "De tekst die u hier opgeeft wordt gebruikt als ondertekening van verstuurde groepsquota-waarschuwings-emails. Gebruik \"|\" om een regeleinde aan te geven. Laat dit leeg indien u het standaard bericht wilgebruiken."

s/wilgebruiken/wil gebruiken/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: