[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dbengine (4 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: dbengine\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-08-13 22:32+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:02-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
||
|| # Description
|| #: ../dbengine.templates:5
|| msgid "dbengine may be configured for use with PostgreSQL or MySQL."
|| msgstr "dbengine kan ingestelt worden voor gebruik met PostgreSQL of MySQL."

s/ingestelt/ingesteld/

|| # Description
|| #: ../dbengine.templates:12
|| msgid "dbengine appears to be already configured. If you accept here, some of your existing settings may be overwritten based on your answers to questions asked by Debconf. If you refuse here, you will have to manage your /etc/dbengine.conf file manually."
|| msgstr "Het lijkt erop dat dbengine reeds ingestelt is. Indien u hier aanvaard worden sommige van uw bestaande instellingen mogelijks overschreven met waarden gebaseerd op uw antwoorden op de door Debconf gestelde vragen. Indien u hier weigerd zult u uw /etc/dbengine.conf bestand handmatig moeten beheren."

s/ingestelt/ingesteld/
s/aanvaard/aanvaardt/
s/mogelijks/mogelijk/
s/weigerd/weigert/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: