[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apt-listchanges (23 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: apt-listchanges\n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-04-29 20:33-0700\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 20:43-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
||
|| # Type: select
|| # Choices
|| #: ../templates:3
|| msgid "pager, browser, xterm-pager, xterm-browser, text, mail, none"
|| msgstr "pager, verkenner, xterm-pager, xterm-verkenner, tekst, email, geen"

Hmm... "verkenner" is akkoord, maar is gewoon "browser" bewust afgewezen?

s/email/e-mail/

|| # Type: select
|| # Description
|| #: ../templates:5
|| msgid "pager - Use your preferred pager to display changes one page at a time"
|| msgstr "pager - Gebruik uw favoriete pager om aanpassingen pagina per pagina weer te geven"

Gezocht: vertaling voor pager. "Pagineerder?" Brr. "Browser?" Te
algemeen...

s/per/voor/

|| # Type: select
|| # Description
|| #: ../templates:5
|| msgid "browser - Display HTML-formatted changes using a web browser"
|| msgstr "verkenner - Toon in HTML geformateerde aanpassingen via een webbrowser"

Oh. In ieder geval niet browser als vertaling van pager, dus.

s/geformateerde/opgemaakte/

|| # Type: select
|| # Description
|| #: ../templates:5
|| msgid "This setting can be overridden by a command-line option or an environment variable. Note that you can still send a copy via mail with all of the frontends except 'none'."
|| msgstr "Deze instelling kan via een commandoregel optie of een omgevingsvariable omgezet worden. Merk op dat u, met alle frontends buiten 'geen' nog steeds de mogelijkheid heeft omeen kopie door te mailen."

s/commandoregel optie/commandoregel-optie/
s/omgezet/geforceerd/
    Override is lastig te vertalen. Wat dacht je van:

    Een commandoregel-optie of een omgevingsvariabele krijgt voorrang
    over deze instelling.

|| # Type: string
|| # Description
|| #: ../templates:30
|| msgid "Multiple addresses may be specified, delimited by commas. Leave this empty if you do not want any email to be sent."
|| msgstr "Er mogen meerdere adressen opgegeven worden, gescheiden door comma's. Laat dit leeg als u niet wilt dat er email verstuurd wordt."

s/comma's/komma's/
s/email/e-mail/

|| # Type: boolean
|| # Description
|| #: ../templates:40
|| msgid "This setting does not apply to the 'mail' or 'none' frontends, and can be overridden with a command line option."
|| msgstr "De instelling is niet van toepassing op de 'email' en 'geen' frontends, en kan alleen via een commandoregel optie ingesteld worden."

s/commandoregel optie/commandoregel-optie/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: