[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://MailingLists/HOWTO_start_list-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

| volgens mij ben je de bijlage vergeten ...

Wel, inderdaad, maar ik dacht dat ik daarvoor geen nieuwe e-mail naar de
lijst moest sturen. Ik had ze rechtstreeks naar l10n@famdijkstra
gestuurd. Bovendien kun je ook de CVS e-mail bekijken of een 4-tal uren
na de CVS-commit online kijken ;-)

Mvg

Luk
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFAs3Ca5UTeB5t8Mo0RAr5aAKCqFWp8RAPaXif2zfGl23M844tUAgCdF/99
K00mcROAV5gpWNHj7z9rfxg=
=ATZu
-----END PGP SIGNATURE-----
#use wml::debian::template title="Mailinglijstaanvraag-HOWTO"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" maintainer="luk.claes@ugent.be"

# Last Translation Update by $Author: luk $
# Last Translation Update at $Date: 2004/05/25 14:40:48 $

<P>De bedoeling van dit document is om mensen te helpen bij het opzetten van een
mailinglijst op <a href="http://lists.debian.org/";>lists.debian.org</a>.</p>

<p>Alle nieuwe mailinglijsten moeten eerst voldoen aan deze basisvereisten:</p>

<ul>
 <li>Basisdoelstelling.
 <br>
 Dit betekent dat het onderwerp dat de nieuwe mailinglijst zou behandelen 
 geschikt is voor discussie op een permanente mailinglijst op lists.debian.org.
 <br>
 Sommige discussies zijn beter geschikt voor eenvoudige e-mailaliassen, en 
 voor eenvoudig pakketbeheer hebben zijn hier geen lijsten nodig, dat kan
 beter op <a href="http://alioth.debian.org/";>Alioth</a> gedaan worden.
 Onnodig te vermelden dat lijsten voor iemands ijdelheid te strelen of lijsten
 die niets met Debian te maken hebben, niet zullen worden aangemaakt.</li>

 <li>Ge&iuml;ntereseerd publiek.
 <br>
 Dit betekent dat aanvragen voor nieuwe mailinglijsten gebaseerd moeten zijn op
 een werkelijke nood voor een nieuw, afzonderlijk discussieforum, eerder dan op
 een gril van de aanvrager. Er is ook een minimum aan publiek nodig om 
 tijdelijke of kortstondige mailinglijstaanvragen te vermijden.</li>
</ul>

<p>Eens aan deze basisvereisten is voldaan, moet een correcte aanvraag gestuurd
worden in een <em>wishlist</em>
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">bugrapport</a> voor het 
<code><a href="http://bugs.debian.org/lists.debian.org";>lists.debian.org</a></code>
pseudo-pakket.</p>

<p>De volgende informatie is vereist in het bugrapport:</p>

<blockquote>
<dl>

  <dt><strong>Naam</strong></dt>
  <dd>
  	<p>Kies een korte, beschrijvende en unieke naam.</p>

	<p>Merk op dat elke lijstnaam moet voorafgegeaan worden door een 
	unieke string, meestal <code>debian-</code> voor lijsten gerelateerd
	met het Debian Project.

	<p>Lijsten voor externe projecten hoeven geen prefix, want ze worden 
	aangemaakt als <code><var>lijstnaam</var>@other.debian.org</code>.</p>

	<p>Woorden worden gescheiden door een liggend streepje, "-", dus 
	bijvoorbeeld een lijst over "Foo bar" in relatie met Debian zou 
	debian-foo-bar worden genoemd.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Rationale</strong></dt>
  <dd>
	<p>Volledige uitleg over waarom u wilt dat deze lijst wordt aangemaakt.</p>

	<p>De lijstbeheerders hebben het recht om eerst voor consensus te vragen
	op de debian-devel en / of de debian-project lijst.
	Als u zich bewust bent dat uw aanvraag twijfelachtig is, dan kan u het
	proces versnellen door de materie te bediscussi&euml;ren v&oegu;&oegu;r
	het sturen van een bugrapport.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Korte beschrijving</strong></dt>
  <dd>
   	<p>Dit is een beschrijving van &eegu;&eegu;n regel om te tonen in 
	lijstindices, dus zorg dat ze kort en duidelijk is.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Lange beschrijving</strong></dt>
  <dd>
   	<P>Deze beschrijving is bedoeld voor mensen die zich willen aansluiten
	bij de juiste lijst, dus zorg dat ze duidelijk en informatief is.

  	<P>Zie <A HREF="subscribe">de inschrijfpagina</A> voor voorbeelden.
	</p>
  </dd>

  <dt><strong>Categorie</strong></dt>
  <dd>
   	<P>Dit is nodig om de lijst te classifi&euml;ren en om ze correct te
	sorteren op 
  	<a href="subscribe">de inschrijfpagina</a> en elders.
	De mogelijke categorie&euml;n zijn:

		<UL>
			<LI>Gebruikers
			<LI>Ontwikkelaars
			<LI>i18n en Vertalingen
			<LI>Ports
			<LI>Andere over Debian
			<LI>Andere
		</UL>
  </dd>

  <dt><strong>Inschrijfbeleid</strong></dt>
  <dd>
   <P>open / gesloten

   <p>Als gesloten, wie mag zich inschrijven, wie kan er inschrijvingsaanvragen goedkeuren?</p>
  </dd>

  <dt><strong>Postbeleid</strong></dt>
  <dd>
   <P>open / gemodereerd

   <p>Als gemodereerd, wie zijn de moderators?</p>
  </dd>

  <dt><strong>Webarchief</strong></dt>
  <dd>
   <P>ja / nee

   <p>Op <a href="http://lists.debian.org/";>onze mailinglijstarchieven</a>.
  </dd>

</dl>
</blockquote>

<p>Na het sturen van de aanvraag, wordt het uitermate geapprecieerd dat verschillende
andere ge&iuml;nteresseerde mensen voor de nieuwe lijst een e-mail sturen naar 
het bugrapport om hun interesse te laten blijken.</p>

<p>Stuur uw bugrapport in het Engels, voor de Engelse termen kunt u onderaan de pagina op <a href="http://www.debian.org/MailingLists/HOWTO_start_list.en.html";>
English</a> klikken.</p>

<p>Volg bovenstaande regels, want anders zal uw aanvraag niet aanvaard worden.</p>

<h3>Bestaande mailinglijsten naar lists.debian.org verhuizen</h3>

<p>Een bestaande mailinglijst kan naar lists.debian.org verhuizen: de
beheerder van de lijst moet een aanvraag sturen zoals hierboven beschreven en
een lijst van ingeschrevenen bezorgen (in platte tekst, &eegu;&eegu;n adres
per regel). Archieven van de bestaande lijst kunnen ook worden ge&iuml;mporteerd
uit bestanden in mbox-formaat (liefst opgesplitst per maand).</p>

<p>Bovendien moet natuurlijk een verwijzing van de oude locatie naar de nieuwe
worden opgezet.</p>

Reply to: