[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Installer: Dutch translation test - 1st stageOn 2004-05-23 18:21, Frans Pop wrote:
> Hallo allemaal,

> First stage installation
> ========================
> Na keuze van taal en land wordt het menu getoond.
> Hierin is de eerste optie 'Choose language' onvertaald.
> De laatste optie is 'Installatie afbreken en herstarten'; volgens mij zou
> beter zijn 'Installatie afbreken en de computer herstarten' omdat anders
> gedacht zou kunnen worden dat alleen de installatie opnieuw wordt
> gestart.
ack, aangepast

> Bij het laden van modules kunnen in expert mode parameters worden
> meegegeven. Huidige tekst:
>  Sommige modules aanvaarden laad-argumenten waarmee je hun werking
>  kunt aanpassen. Deze argumenten [...]
>  Als u niet weet wat u hier dient in te voeren, laat u dit het beste
> leeg. Eventuele aanvullende parameters voor de module usb-storage:
> Problemen: gebruik je/u; gebruik argumenten/parameters
> Voorstel eerste zin:
>  Voor sommige modules kunnen parameters worden meegegeven waarmee hun
> werking kan worden gestuurd. Deze parameters [...]
aangepast

> == Bij keyboard-chooser is een aantal varianten niet vertaald:
> 'Dutch' (!!!), 'Belarussian', 'Hungarian', 'Lithuanian', 'Macadonian',
> 'Romanian', 'Serbian', 'Ukranian'
> 'Zwitsers duits' moet zijn 'Zwitsers Duits'
komen denk ik van console-data pakket 

> == Installatiemodules van CD laden (eerste scherm)
> Tweede zin: s/De opgesomde modules/De hieronder getoonde modules/
> Tweede paragraaf:
hm, nee verschillende frontends tonen dingen op verschillende wijzen, is 
niet noodzakelijk _hieronder_

> s/van andere modules afhankelijke is/van andere modules afhankelijk is/
fixed

> == Het netwerk configureren (eerste scherm)
> s/configuratie te verkrijgen heeft u/configuratie te verkrijgen, heeft u/
> s/(via DHCP)/(met DHCP)
fixed

> == Schijven indelen
> - Hoofdscherm
>  s/initializeren/initialiseren/
was al fixed (in cvs)

>  Keuze voor 'Schijfindeling afsluiten en veranderingen wegschrijven naar
> de' is te lang (max. lengte is 62).
aangepast

>  In overzicht partities: s/primaire/primair/ s/logische/logisch/
aangepast

>  s/Help i.v.m de schijfindeling/Help i.v.m. de schijfindeling/
fixed

> - Scherm na keuze van een partitie
>  Punt ontbreekt achter 'Deze partitie is geformateerd als een [...]
>  bestandssysteem'
fixed

>  Achter menu optie 'Klaar met installeren van partitie.': punt weghalen
fixed

> - Keuzescherm voor gebruik partities: inconsistentie tussen opties:
>  s/Gebruik de partitie als [...] voor LVM/De partitie gebruiken als
> [...]/ s/Gebruik de partitie niet/De partitie niet gebruiken/
fixed

> - Scherm na keuze 'Schijfindeling afsluiten [...]'
>  Bij zin 'Als u verder gaat zullen deze aanpassingen [...]:
>  - s/verder gaat zullen/verder gaat, zullen/
>  - punt ontbreekt aan einde zin
fixed

>  s/WAARSCHUWING: Dit vernietigd/WAARSCHUWING: Dit vernietigt/
was al fixed in cvs

> - Bij controle swapruimte: variabele #{PARTITION} wordt niet vervangen
fixed

> - Helpscherm is nog grotendeels onvertaald.
alles vertaald in cvs (tenminste als het in de po file zit)

> == GRUB-opstartlader installeren
> s/opsartlader/opstartlader/
al gefixed

> == LILO-opstartlader installeren
> Hoofdscherm:
> - s/te installeren geeft/te instaleren, geeft/
fixed

> - s/LILo/LILO/
was al gefixed

> Op scherm voor geavanceerde installatie:
> - s/geaccepteert/geaccepteerd/
> - Dubbelepunt ontbreekt achter LILO-installatiedoelwit
fixed

> == Verder gaan zonder opstartlader
> s/geïnstalleerd dit komt/geïnstalleerd. Dit komt/
> s/omdat/doordat/ (2 maal!)
> s/ondersteund/ondersteunt/
fixed

> == Debconf-prioriteit veranderen
> Scherm wordt zeer rommelig getoond omdat regels te lang zijn.
>
> <snip (letterlijk)>
> - 'kritiek' is voor vragen die waarschijnlijk een niet-werken
> systeem
> tot
>  gevolg hebben wanneer ze onbeantwoord blijven.
> - 'hoog' is voor vragen zonder redelijke standaardantwoorden
> - 'medium' is voor vragen met redelijke standaardantwoorden
> - 'laag' is voor triviale vragen met standaardwaarde die bijna
> altijd
> werken.
> </snip>
> Let op: achter bovenstaande regels staat nu soms een punt, soms niets.
> Graag ofwel bij allemaal niets ofwel eerste drie ';' en laatste '.'.
punten weggehaald en regels iets ingekort door 
	'<priority>' is voor vragen
te vervangen door 
	<priority: vragen 

> Mede hierdoor staat nu niet alle tekst op één pagina.
> Onderaan het scherm staat de zin 'Vragen met een prioriteit lager dan
> .... negeren' met daaronder een button <volgende>. De 4 regels met de
> mogelijke keuzen staan op het volgende scherm!!
> Er zouden dus eigenlijk 4 regels 'gewonnen moeten worden. Correctie van
> bovenstaande levert volgens mij slechts 3 regels op...
hm, moet ik nog verder naar kijken.

> Daarnaast nog een aantal correcties:
> - s/gebruiken voor configuratie wijzen/gebruiken voor configuratie,
> wijzen/ - s/of hoger dan/of hoger is dan/
> - Zin 'U dient de laagste prioriteit [...] aan te geven:' is niet lekker.
>  Voorstel: 'U dient de laagste prioriteit aan te geven waarbij vragen
> nog getoond moeten worden:'

> - s/standaardantwoorden/standaardwaarden/ of /standaard antwoorden/ (2
> maal!) - s/ingesteld zou zijn kreeg/ingesteld zou zijn, kreeg/
fixed


-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
 
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)Reply to: