[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releases/woodyUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/woody
In directory gluck:/tmp/cvs-serv31485/releases/woody

Modified Files:
	errata.wml 
Log Message:
Minor fixes


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/woody/errata.wml	2004/05/24 11:46:01	1.1
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/woody/errata.wml	2004/05/24 15:42:16	1.2
@@ -14,7 +14,7 @@
 
 <toc-add-entry name="security">Veiligheidszaken</toc-add-entry>
 
-<p>Het Debian security team zorgt voor packketbijwerkingen in de stabiele 
+<p>Het Debian security team zorgt voor bijwerkingen van pakketten in de stabiele 
 release voor ge&iuml;dentificeerde veiligheidsproblemen. Bekijk de 
 <a href="$(HOME)/security/">veiligheidspagina's</a> voor informatie over 
 om het even welke ge&iuml;dentificeerde veiligheidszaken in `woody'.</p>Reply to: