[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian Installer: Dutch translation test - 2st stageAls vervolg op mijn vorige mail m.b.t. 'first stage'...

Basisconfiguratie (second stage)
================================

== Tijdzoneconfiguratie
Eerste scherm:
- s/operating system/besturingssysteem/
- s/enkel-linux-systeem/systeem waarop alleen Linux is geïnstalleerd/
- s/operating systems/besturingssystemen/
Tweede scherm:
- s/Bevind u zich/Bevindt u zich/

Op scherm met overzicht van configuratie staat nu:
 De lokale tijd is nu:      Sun May 23 18:31:04 CEST 2004
 Universele tijd is nu:       Sun May 23 16:31:04 CEST 2004
 Tijdzone is ingesteld op:      Europe/Amsterdam
S.v.p. bij regels 2 en 3 elk twee 'tussenspaties' weghalen.
- s/verkeerd gaat kunt u/verkeerd gaat, kunt u/

== Gebruikers en wachtwoorden instellen
Eerste paar schermen zijn onvertaald!

== Computernaam instellen
s/niet kent kunt/niet kent, kunt/

== Apt instellen
- Titel van dialogen is nu 'Aptconfiguratie'. Dit zou tenminste moeten zijn
 'Apt-configuratie' of beter nog 'Configuratie van Apt'.
- Onvertaalde zin: 'The Debian package management tool, apt, is now
 configured, and can install [...] packages. Mogelijk wilt u nog [...].'
- Keuzes voor toegangsmethodes zijn: cdrom, httd, ftp, filesystem, bronlijst
 handmatig aanpassen. Kan 'filesystem' niet worden vertaald in
 'bestandssysteem'? Bugreportje naar apt-config?
- Bij keuze security.d.o: s/telkens u/telkens wanneer u/

== Te installeren pakketten uitkiezen
'aptitude - taken kiezen of doorboren naar individuele pakketten'
??? 'doorboren' ??? Suggestie: 'selectie van'? Ik weet even niet wat de 
oorspronkelijke tekst is...

== po-debconf punten
- ssh
 'Normaal wordt de sshd-server uitgevoerd om aanmelden vanop een andere
 computer via ssh toe te laten.'
 Voorstel: 'Normaalgesproken wordt de sshd-server gestart om het mogelijk te
 maken via ssh toegang te verkrijgen vanaf een andere computer.'
- exim4
 Een aantal strings is nog niet vertaald.
 - s/of 1 groot [...], of ongeveer/ofwel één groot [...], ofwel ongeveer/
 De vertaling van de opties is niet geheel lekker. Gebruik hoofd/kleine
 letters aan begin opties is niet consistent. Hieronder voorstellen voor
 verbeteringen.
 Let op: 'mail sent by smarthost; no local mail' is een afzonderlijke optie!
 - internet-site; e-mail wordt direct via SMTP verzonden en ontvangen
 - e-mail verzenden via smarthost; ontvangst via SMTP of fetchmail
 - e-mail verzenden via een smarthost; geen lokale e-mail
 - alleen lokale e-mail; als u niet op een netwerk bent aangesloten
 - een handmatig aangemaakte Exim3 configuratie zelf omzetten
 - nu niet configurerenReply to: