[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpaperOn Thu, Mar 11, 2004 at 04:12:23PM +0100, cobaco wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> On 2004-03-11 15:46, Wouter Verhelst wrote:
> > On Thu, Mar 11, 2004 at 01:58:11PM +0100, cobaco wrote:
> > > #  Type: select
> > > #  Choices
> > > #: ../libpaper1.templates:3
> > > msgid "letter, a4, note, legal, executive, halfletter, halfexecutive,
> > > 11x17, statement, folio, quarto, 10x14, ledger, tabloid, a0, a1, a2,
> > > a3, a5, a6, a7, a8, a9, a10, b0, b1, b2, b3, b4, b5, c5, DL, Comm10,
> > > Monarch, archE, archD, archC, archB, archA, flsa, flse, csheet, dsheet,
> > > esheet" msgstr "letter (ANSI X3.151), A4 (ISO 216), note (ANSI X3.151),
> > > legal (ANSI X3.151), executive (ANSI X3.151), halfletter (ANSI X3.151),
> > > halfexecutive (ANSI X3.151), 11x17, statement (ANSI X3.151), folio,
> > > quarto, 10x14, ledger (ANSI X3.151), tabloid (ANSI X3.151), A0 (ISO
> > > 216), A1 (ISO 216), A2 (ISO 216), A3 (ISO 216), A5 (ISO 216), A6 (ISO
> > > 216), A7 (ISO 216), A8 (ISO 216), A9 (ISO 216), A10 (ISO 216), B0 (ISO
> > > 216), B1 (ISO 216), B2 (ISO 216), B3 (ISO 216), B4 (ISO 216), B5 (ISO
> > > 216), c5 (ISO 216), DL (ISO 269), Common 10 (ANSI X3.151), Monarch,
> > > ArchE (ANSI Y14.1), ArchD (ANSI Y14.1), ArchC (ANSI Y14.1), ArchB (ANSI
> > > Y14.1), ArchA (ANSI Y14.1), Foolscap-A, Foolscap-E, Csheet (ANSI
> > > X3.151), Dsheet (ANSI X3.151), Esheet (ANSI X3.151)"
> >
> > Uh, wat?
> 
> LOL, heb er overal de standaard die het papierformaat definieert
> bijgezet. 

Ja, dat zie ik.

> blijkt namelijk dat een heleboel van de niet ISO 216 formaten (bv.
> folio, quarto ,...) een aantal verschillende definities hebben. 

Goed. Dan kan het eventueel interessant(er) zijn om dat naar het
origineel terug te sturen? Op deze manier lijkt het me niet echt nuttig,
omdat je zo meer informatie meegeeft dan het origineel. Die informatie
kan juist zijn, maar iemand die geen Nederlands kent, gaat daar niet
naar kijken; en dan krijg je mogelijk een situatie waarbij de
implementatie afwijkt van wat er in de vertaling staat (omdat de persoon
die de boel implementeert niet kijkt naar wat er in één of andere
obscure vertaling van de tekst kijkt, en een andere definitie gebruikt
dan degene die jij gebruikt hebt...

> <terzijde mode="al vertalend leert men nog eens wat">
> ISO 216 formaten zijn blijkbaar te verkiezen om dat de hoogte/breedte
> altijd gelijk is aan de vierkantswortel van 2.

De verhouding daarvan, bedoel je?

Klopt. Daarnaast is het ook zo dat één A4-papier exact dezelfde
oppervlakte heeft als twee A5-blaadjes, enzovoort. Die standaard is
geweldig :-)

> Wat het o.a.
> makkelijker schijnt te maken om dingen te vergroten/verkleinen.
> </terzijde>

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: