[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpaperOn Thu, 11 Mar 2004 16:12:23 +0100
cobaco <cobaco@linux.be> wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> On 2004-03-11 15:46, Wouter Verhelst wrote:
> > On Thu, Mar 11, 2004 at 01:58:11PM +0100, cobaco wrote:
> > > #  Type: select
> > > #  Choices
> > > #: ../libpaper1.templates:3
> > > msgid "letter, a4, note, legal, executive, halfletter,
> > > halfexecutive, 11x17, statement, folio, quarto, 10x14, ledger,
> > > tabloid, a0, a1, a2, a3, a5, a6, a7, a8, a9, a10, b0, b1, b2, b3,
> > > b4, b5, c5, DL, Comm10, Monarch, archE, archD, archC, archB,
> > > archA, flsa, flse, csheet, dsheet, esheet" msgstr "letter (ANSI
> > > X3.151), A4 (ISO 216), note (ANSI X3.151), legal (ANSI X3.151),
> > > executive (ANSI X3.151), halfletter (ANSI X3.151), halfexecutive
> > > (ANSI X3.151), 11x17, statement (ANSI X3.151), folio, quarto,
> > > 10x14, ledger (ANSI X3.151), tabloid (ANSI X3.151), A0 (ISO 216),
> > > A1 (ISO 216), A2 (ISO 216), A3 (ISO 216), A5 (ISO 216), A6 (ISO
> > > 216), A7 (ISO 216), A8 (ISO 216), A9 (ISO 216), A10 (ISO 216), B0
> > > (ISO 216), B1 (ISO 216), B2 (ISO 216), B3 (ISO 216), B4 (ISO 216),
> > > B5 (ISO 216), c5 (ISO 216), DL (ISO 269), Common 10 (ANSI X3.151),
> > > Monarch, ArchE (ANSI Y14.1), ArchD (ANSI Y14.1), ArchC (ANSI
> > > Y14.1), ArchB (ANSI Y14.1), ArchA (ANSI Y14.1), Foolscap-A,
> > > Foolscap-E, Csheet (ANSI X3.151), Dsheet (ANSI X3.151), Esheet
> > > (ANSI X3.151)"
> >
> > Uh, wat?
> 
> LOL, heb er overal de standaard die het papierformaat definieert
> bijgezet. blijkt namelijk dat een heleboel van de niet ISO 216
> formaten (bv. folio, quarto ,...) een aantal verschillende definities
> hebben. 

Maar A* is toch wel duidelijk gedefinieerd, toch? 

grts TimReply to: