[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: social contract nlBij het bladeren door het mailarchief zag ik nog een paar andere mogelijke 
verbeteringen in de opgenomen fragmenten.

> 4.Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij vrije software
> 
> We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en de
> vrije-software gemeenschap. We zullen de behoefte van onze gebruikers
> aan computersystemen in allerlei verschillende omgevingen*
> ondersteunen. We hebben geen bezwaar tegen commerciële software die
> bedoeld is om op Debian-systemen* te draaien. We geven toestemmingen
> aan derden om distributies met toegevoegde waarde te ontwikkelen die
> gebruik maken van zowel Debian-software als commerciële software,
> zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen
> we een geïntegreerd systeem van 100% vrije software leveren, zonder
> enige wettelijke restricties die dergelijk gebruik van de software zou
> verhinderen.

s/toestemmingen/toestemming/

> Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap"
> expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit
> document is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafde door de
> andere Debian-ontwikkelaars gedurende een maand-lange
> email-conferentie in juni 1997 bij met hulp van de op- en aanmerkingen
> van de Debian-ontwikkelaars en is uiteindelijk aangenomen* als het
> officiële beleid van het Debian Project.

s/vrij-software/vrije-software/
s/op te schrijven/vast te leggen/ (???)
s/bijgeschaafde/bijgeschaafd/
s/bij met hulp van de op- en aanmerkingen van de Debian-ontwikkelaars //

M.vr.gr,

Frans PopReply to: