[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] productionOn Tue, Feb 17, 2004 at 10:42:53AM +0100, Tim Dijkstra wrote:

|| Hoe vertaal je 'production box/server'. Letterlijk vertaald klinkt
|| het mij zo raar in de oren, maar misschien komt dat wel omdat dat zo'n
|| kapitalistische bijsmaak heeft;)

Ja maar, het is toch ook kapitalistisch bedoeld? Ik bedoel, die bijsmaak
heeft het in het Engels ook.

Productiemachine (-systeem, -computer, -doos).

Ciao.                              Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: