[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://gforgeOn Sun, Feb 08, 2004 at 04:32:33AM +0100, cobaco wrote:
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../gforge-dns-bind9.templates.dsfh-in:51
> #: ../dsf-helper/ldap-variables.templates:3
> msgid "The DN is used to refer to the LDAP directory unambiguously.  You could use, for instance, \"dc=gforge,dc=example,dc=com\""
> msgstr "De DN wordt gebruikt om op een eenduidige manier naar de LDAP-directory te verwijzen. Vb. 'dc=gforge,dc=voorbeeld,dc=cm'"

Hm. "example.com" is een domeinnaam die speciaal in een RFC gereserveerd
is om als voorbeeld te functioneren (zodat er geen problemen kunnnen
ontstaan door braindead systeembeheerders die voorbeeld-configuraties
kopiëren zonder nadenken). Misschien best om die te behouden?

(anders *zeker* zo laten, en de spelfout *niet* verbeteren, zodat er
geen geldige domeinnaam gebruikt wordt. Beter nog, vervang de "cm" door
"ongeldig")

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:4
> msgid "Members of the news admin group can approve news for the Gforge main page.  This group id MUST NOT be 1. You only need to touch this group if you upgrade from a previous version and want to keep your data."
> msgstr "Leden van de niewsbeheerdersgroep kunnen niews voor de Gforge-hoofdpagina goedkeuren. Deze groep-ID MAG NIET 1 zijn. Dit is enkel van belang indien u opwaardeert van een eerder versie en uw gegevens wilt bewaren."

eerdere

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dsf-helper/web-variables.templates:3
> msgid "PortugueseBrazilian"
> msgstr "Braziliaans Portugees"
[...]
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../dsf-helper/web-variables.templates:3
> msgid "SimplifiedChinese"
> msgstr "Vereenvoudigd Chinees"

Het valt me op dat beide bovenstaande originelen geen spatie hebben
tussen de twee woorden. Is het mogelijk dat GForge vereist dat een
taalnaam uit slechts één woord bestaat?

Als dat het geval is, dan moet dat in het Nederlands ook met TussenCaps
gezet worden, i.e., VereenvoudigdChinees en BraziliaansPortugees.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: