[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://openwebmailOn Sun, Feb 08, 2004 at 04:31:44AM +0100, cobaco wrote:
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../openwebmail.templates:27
> msgid "sv"
> msgstr "Sweeds (sv)"

Zweeds

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:34
> msgid "OpenWebmail can be used in several languages. Please, choose the language you want to use as default."
> msgstr "Openwebmail kan gebruikt worden in verschillende talen. Welke taal wilt u als standaard installen?"

instellen

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:41
> msgid "Openwebmail can check your emails spelling using ispell. Please choose the default language for ispell."
> msgstr "Openwebmail bied de mogelijkheid om uw mails te laten controleren door de spellingschecker ispell. Welke ispell-taal wilt u als standaard instellen?"

biedt

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:54
> msgid "LDAP Organization Unit"
> msgstr "LDAP-organisatie-eenheid"

Zet er misschien '(ou)' bij; het gaat hier om de naam van een
LDAP-attribuut (wat trouwens in het origineel verkeerd is, dat moet
'organizationalUnit' zijn), en ik vrees dat het zonder die
verduidelijking moeilijk begrijpbaar kan zijn voor iemand die reeds
bekend is met LDAP.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:100
> msgid "Enter the name of the table that contains fields for user, password, realname, uid and gid."
> msgstr "Wat is de naam van de tabel die de velden user, password, realname, uid and gid bevat?"

s/and/en/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:223
> msgid "Enter the table name that contains fields for user, password, realname, uid and gid."
> msgstr "Wat is de naam van de tabel die de velden user, password, realname, uid and gid bevat?"

idem

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:283
> msgid "This allow the users mail to be stored in their home directory. This could be the system home directories or any other defined by the administrator."
> msgstr "Dit laat de gebruikers toe om hu e-mail op te slaan in hun thuismap. Dit kunnen de systeem thuismappen zijn, of elke andere map gedefiniëerd door de beheerder."

s/hu/hun/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../openwebmail.templates:315
> msgid ""
> " The static components in openwebmail were formerly stored in\n"
> "/var/www/openwebmail. However this directory has been moved to /usr/share/openwebmail. You have to configure your web server to access to this directory rather than the previous one. If you are using apache, just add at to your configuration file \"Include /etc/openwebmail/apache.conf\" and restart apache."
> msgstr ""
> "De statische componenten van openwebmail werden tot nog toe opgeslagen in\n"
> "/var/www/openwebmail. Deze map is echter verplaatst naar /usr/share/openwebmail. U dient uw webserver in te stellen om de nieuwe map te gebruiken in plaats van de oude. Als apache gebruikt dient u enkel 'Include /etc/openwebmail/apache.conf' toe te voegen in het configuratiebestand, en daarna apache te herstarten."

Als u apache gebruikt

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.Reply to: