[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://menuOn Thu, Jan 15, 2004 at 11:54:04AM +0100, Wouter Verhelst wrote:

|| Ja, klopt. De fransen zijn hele vreemde jongens.
||
|| Zij zetten ook een spatie voor een dubbele punt, like so :
||
|| en da's gewoon belachelijk :)

En hier doe je het zelf.

;-)                           Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: