[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://eximOn Sat, Jan 10, 2004 at 10:56:45PM +0100, cobaco wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> On 2004-01-10 22:09, Wouter Verhelst wrote:
> > Algemene opmerking: email hoeft niet met hoofdletter. Ben niet zeker of
> > het nu "e-mail" moet zijn, of dat "email" voldoende is, en gnuvd schijnt
> > niet te willen helpen...
> 
> hm, http://wiki.debian.net/index.cgi?StandardTranslations heeft E-mail
> staan (met hoofdletter).

Dan lijkt me dat verkeerd te zijn. Kan je me een (grammaticale) reden
geven waarom dat met hoofdletter zou moeten?

> > Is "niet afgeleverde" niet beter? "Onafgeleverde" lijkt me wat
> > kunstmatig.
> 
> ack
> 
> > > #. Type: string
> > > #. Description
> 
> > > #. Type: string
> > > #. Description
> > > #: ../exim4-config.templates.master:137
> > > msgid "If you leave this value empty, Exim will listen for connections
> > > on the SMTP port of all available network interfaces." msgstr "Als u
> > > deze waarde leeg laat zal Exim op de SMTP-poort van alle beschikbare
> > > netwerkapparaten voor verbindingen luisteren."
> >
> > ik denk dat het 'naar verbindingen luisteren' moet zijn, maar ik kan me
> > vergissen.
> 
> volgens mij niet, want de verbindingen zijn er nog niet, maar moeten nog 
> gemaakt worden. 

Die argumentatie begrijp ik niet echt. Je luistert niet 'voor' muziek,
je luistert 'naar' muziek. Analoog denk ik dat je 'naar' verbindingen
luistert.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.Reply to: