[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://retriever/choose-mirror/debian/po/nl.po (common udeb)On Tue, Dec 16, 2003 at 09:03:12PM +0100, Vincent Zweije wrote:
> On Tue, Dec 16, 2003 at 12:49:02PM +0100, Wouter Verhelst wrote:
> 
> || On Sun, Dec 14, 2003 at 10:32:41PM +0100, Vincent Zweije wrote:
> || > || #. Type: select
> || > || #. Description
> || > || #: ../choose-mirror.templates:111
> || > || msgid "The goal is to find a mirror that is close to you on the network -- be aware that nearby countries, or even your own, may not be the best choice."
> || > || msgstr "Het doel is om een spiegelserver dichtbij op het internet te vinden -- hou er rekening mee dat dichtbijzijnde landen, of zelfs uw eigen land, niet noodzakelijk de beste keuze zijn."
> || >
> || > s/hou/houd/
> ||
> || Hm, dat lijkt me niet. Waarom zou dat zo zijn?
> 
> Gebiedende wijs: stam van het werkwoord. Werkwoord is "houden", stam is
> "houd".

Houden is een onregelmatig werkwoord.

http://oase.uci.kun.nl/~ans/e-ans/02/03/05/03/02/body.html

"hou" is wel degelijk correct, al wordt het daar als informeel
bestempeld. Dat lijkt mij niet correct, maar goed. If you insist.

/me mailt ook de mensen van het E-ANS eens om hun Javascript eens
compliant te maken... geweldige website, maar het zou fijn zijn als hun
client-side scripts ook zouden werken.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
 -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: