[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] interfaceOn Fri, Nov 14, 2003 at 05:03:24PM +0100, Vincent Zweije wrote:
> On Fri, Nov 14, 2003 at 03:36:40PM +0100, Tim Dijkstra wrote:
> 
> ||  Interface is letterlijk raakvlak, maar het wordt in relatie met
> ||  computers niet veel gebruikt, denk ik. Ik denk dat de meeste
> ||  mensen interface onvertaald laten, wat ik eigenlijk ook niet zo charmant
> ||  vind.
> ||
> ||  interface -> raakvlak ?
> 
> Ik zou het niet doen.
> 
> Aansluitpunt?

Interface?

wouter@worldmusic:~$ gnuvd interface
'in-ter-face (de ~, ~s)
1 koppeling tussen verschillende computersystemen

(OK, de hier bedoelde betekenis wordt niet vernoemd, maar het woord
'interface' staat wel in Van Dale)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: