[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] root filesystem (was: [RFR] po-debconf://debian-installer-utils)Het wordt gefluisterd dat zweije@xs4all.nl (Vincent Zweije)
 op Mon, 29 Sep 2003 22:36:01 +0200 schreef:

>On Mon, Sep 29, 2003 at 01:18:56AM +0200, Wouter Verhelst wrote:
>
>||  Wat denk je dan van 'hoofdbestandssysteem'? 'Hoofd' als vertaling van
>||  'root' wordt ook in de Windows-wereld gebruikt, om te verwijzen naar de
>||  'root-folder'.
>
>Lijkt me eenduidig genoeg: ik kan me geen andere zinnige manier verzinnen
>waardoor een bestandssysteem het hoofdbestandssysteem zou zijn dan door
>het root filsystem te zijn. Goed dus.

Ik zit net naast cobaco en we hadden net alweer een
hoofdbestandsysteempartitie in grub installer (debian installer).
"Tja", zegt hij zo, "dat is nu eenmaal de consensus". Okee. Klinkt goed.
We lopen nu dan maar 6 letters achter op hottentottententententoonstelling.

Geen probleem. Als we dan fsck / doen, dan noemen we dat gewoon een
hoofdbestandssysteempartitiecontrole. Nu zijn we 2 letters langer! :-)

Wat zeg je? hoofdbestandssysteemparitiecontrole me nog harder? Geen probleem
Wat dacht je van badblocks / ? Dat is een
hoofdbestandssysteeempartitieoppervlaktecontrole. Hoera!

Ik zou niet willen flamen, maar ik kan het niet laten om te zeggen dat
misschien iemand een paar
hoofdbestandsysteempartitieoppervlaktecontroletreffers in het hoofd had bij
dit plan?

Hmm, een wat ander serieuzer argument is dat zo het verband tussen wortels,
takken en bladeren dat men in een boomstructuur met die vertaling wordt
vernietigd. IMVVHO is het belangrijk om zo weinig mogelijk (semantische) 
informatie verloren te laten gaan bij het maken van een vertaling. 

Bart is waarschijnlijk gewoon heel erg beleefd en zou er waarschijnlijk niks
van zeggen, maar dat wou ik toch even kwijt. 

met vriendelijke groet,
	Kim Bruning

-- 
gpg (www.gnupg.org) Fingerprint for key  FEF9DD72 
5ED6 E215 73EE AD84 E03A  01C5 94AC 7B0E FEF9 DD72

Attachment: pgpqrwakfd7Ff.pgp
Description: PGP signature


Reply to: