[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cdrtools/nl.po|| #. Description
|| #: ../cdrecord.templates:4
|| msgid ""
|| "If you make cdrecord SUID, you can allow users in the \"cdrom\" group to "
|| "burn CD-ROMs without needing any additional privileges. This could, "
|| "however, potentially allow cdrecord to be used during a security attack on "
|| "your computer. If in doubt, I suggest you install it without SUID. If you "
|| "later change your mind, you can run: dpkg-reconfigure cdrecord."
|| msgstr ""
|| "Als u cdrecord SUID maakt, kan u ook toelaten gebruikers in de \"cdrom\" "
|| "groep CD-ROMs te branden zonder extra privileges. Dit kan echter gebruikt "
|| "worden tijdens een aanval op uw computer. Indien u twijfelt, raad ik u aan "
|| "te installeren zonder SUID. Als u later van gedacht veranderd, kan u dit "
|| "uitvoeren: dpkg-reconfigure cdrecord."
||
|| - ->
|| Als u cdrecord met de SUID-bit aan installeert, kunt u gebruikers in de
|| \"cdrom\" groep toelaten CD-ROMS te branden zonder dat hun extra rechten te
|| geven. Merk op dat het hierdoor potentieel mogelijk wordt om cdrecord te
|| gebruiken bij een aanval op uw computer. Ingeval van twijfel raad ik u aan
|| om de SUID-bit niet aan te zetten. U kunt dit achteraf altijd noch
|| veranderen met het commando \"dpkg-reconfigure cdrecord\".

s/zonder dat hun/zonder hun/
s/noch/nog/

Attachment: pgp3iokMYZRhB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: