[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: List of translations of computer jargon?Op Fri, 21 Feb 2003 18:11:41 +0100 schreef Ivo Timmermans <ivo@o2w.nl>:
> Tim Dijkstra wrote:
> > I reckon that others must have had this problem
> > too, so maybe there's a list of preferred translations somewhere.
> > Such a list should also be good for consistency reasons.
> 
> http://vertaling.nl.linux.org/
> http://home.o2w.net/~ivo/wiki.pl

Het woordenboek op de eerste site en de wiki van de 2e site worden
gebruikt door de Nederlandse teams van the Translation project (GNU),
het KDE project en het GNOME project. Op die manier houden we de
vertalingen zo consistent mogelijk. Dit omdat de projecten vaak op
elkaar ingrijpen en consistentie belangrijk is.

Groetjes,
Vincent
-- 
Gpg-key: http://pki.surfnet.nl KeyID=0x06BAB003
Help mee met het vertalen van GNOME. Kijk op http://gnome-nl.sf.net/
voor meer info.

Attachment: pgpy1Yy0S6qG6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: