[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: woody-----Original Message-----
From: michiel@linuxrulez.nl
Date: Wed, 15 May 2002 11:51:07 +0200 (CEST)
Subject: woody

> Hallo
> 
> Is het mogelijk om van sid naar woody te downgraden?
> Moet ik dan gewoon mijn source.list aanpassen?
Uhm, niet makkelijk, het probleem zit hem in het feit dat apt (en dpkg) 
kijken naar de versienummers en waarschijnlijk zijn de versies van 
woody lager dan die van sid, dus het effect van downgraden naar woody 
zal minimaal zijn.
Heb je een specifieke reden om naar woody te downgraden?

Groeten,

Ivo van Dongen-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: