[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: woodyOn Wed, May 15, 2002 at 01:01:04PM +0200, vdongen wrote:
> -----Original Message-----
> From: michiel@linuxrulez.nl
> Date: Wed, 15 May 2002 11:51:07 +0200 (CEST)
> Subject: woody
> 
> > Hallo
> > 
> > Is het mogelijk om van sid naar woody te downgraden?
> > Moet ik dan gewoon mijn source.list aanpassen?
> Uhm, niet makkelijk, het probleem zit hem in het feit dat apt (en dpkg) 
> kijken naar de versienummers en waarschijnlijk zijn de versies van 
> woody lager dan die van sid, dus het effect van downgraden naar woody 
> zal minimaal zijn.

Zoek ff op debianplanet ofzo. Ik heb het ooit gedaan maar
weet nu (uiteraard) niet meer hoe. Anyway, de oplossing heb
ik zelf waarschijnlijk op debianplanet gevonden. 

Je kunt ook zoeken in de debian-user list. Daar is het ook
vast wel eens ter sprake gekomen. 

Dirk
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: