[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

woodyHallo

Is het mogelijk om van sid naar woody te downgraden?
Moet ik dan gewoon mijn source.list aanpassen?

GReeTz Michiel
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: