[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Intro pagesWas vergeten in de nieuwe intro/ dir een Makefile te plaatsen, daarom
zijn tot over een paar uur de twee nieuw vertaalde pagina's nog niet
zichtbaar...

EgonReply to: