[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

manpages-nl_0.12.199-1_all.deb uploadedHoi,

Ik heb net manpages-nl_0.12.199-1_all.deb ge-upload voor Debian 
unstable. Veel plezier ermee. Uiteraard: schroom niet een bug 
report te sturen, mocht iets je niet zinnen.

Groeten,

Joost

-- 
Joost van Baal          .
             .       heart  joostvb@debian.org
        .            food http://logreport.org/
    .                home    http://mdcc.cx/

Attachment: pgpxlP9NQy4ou.pgp
Description: PGP signature


Reply to: