[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

boot-floppiesOp http://www.irt.cistron.nl/debian/boot-floppies/nl/ heb ik de
bestanden neergezet die vertaald moeten worden om de eerste stappen
van de installatie van Debian in het Nederlands te krijgen.

De README-Translators hoeft niet vertaald te worden, dit is een korte
instructie over hoe met de bestanden om te gaan, slechts ter
informatie.

Als je wat wilt gaan vertalen, laat dan op deze lijst weten wat je
aanpakt, zodat er geen werk dubbel gedaan gaat worden; en ik laat
hierbij meteen weten dat ik bezig ben met dbootstrap.po.


	Ivo

-- 
/* I can't stand it anymore!  Please can't we just write the
   whole Unix system in lisp or something? */
	-- bash-2.02/unwind_prot.c

Attachment: pgp9jDNj7yaea.pgp
Description: PGP signature


Reply to: