[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vertalen van boot floppiesHier nog een Vlaming die het wel ziet zitten om mee te werken.

Kan iemand me vertellen hoe dit vertalen concreet te werk gaat?

Ik werk wel niet meer met debian, maar ik vind het project wel de moeite
waard om het te steunen.

Het liefst zou ik zo weinig mogelijk met de technische kant van de zaak
bezig willen zijn.

groetjes,

damiaan
>Ik zou wel willen helpen ze maar kan er nog niet zoveel van (ben nen newbie
>:-p)
>Maar heb al veel bijgeleert.
>Maar als ik iets vertaalt heb moete wel de spellingsfouten eruit halen als
>je er vind (dt fouten en zo)
>Ik ben Belg.
>Setup procces vertalen of wa ?? :-)
>
>
>-----Original Message-----
>From: Ivo Timmermans [mailto:irt@cistron.nl]
>Sent: zaterdag 16 december 2000 13:57
>To: debian-l10n-dutch@lists.debian.org
>Subject: vertalen van boot floppies
>
>
>Ik heb een klein beginnetje gemaakt met de vertaling van de Debian
>boot floppies (dbootstrap).  Helaas is het een hele klus, en ik ga
>het dan ook niet in mijn eentje doen :)
>
>Dus mijn vraag is: wie heeft interesse om mee te werken aan een
>vertaling van boot-floppies, en alle pakketten uit het basis-systeem
>(voor zover dat mogelijk is en het niet al gebeurd is)?
>
>
> Ivo
>
>--
>"You mean since you suggested he take the toaster into the shower
>with him to save time on making breakfast in the morning?"
> -- BOFH 5/11/97
>
>
>--
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>Reply to: