[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: werk aan de site?Teun,

Dat van die bond was half grappig bedoeld, ik had er een :-) moeten
bijzetten.  Ik waardeer hun bezorgdheid, maar veel van hun woorden zijn
inderdaad onpraktisch en soms grappig.

Onder http://www.kde.nl/nl/ vind je een aantal beschouwingen van de
collega's van kde, o.a. een (ook wel vrij orthodoxe) woordenlijst.
Misschien is het handig ons bij hen aan te sluiten en het wiel niet opnieuw
uit te vinden, ook al zijn we niet in alle details akkoord.

Mvg,
Stefaan

----- Original Message -----
From: "Teun Vink" <teun@moonblade.net>
To: "Stefaan Colson" <stefaan.colson@pandora.be>
Cc: "Egon Willighagen" <egonw@subdimension.com>; "Casper Gielen"
<capslock2000@subdimension.com>; <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>
Sent: Monday, November 20, 2000 9:06 AM
Subject: Re: werk aan de site?


> On Sat, 18 Nov 2000, Stefaan Colson wrote:
>
> > De Bond tegen Leenwoorden (http://www.geocities.com/SoHo/Den/7522/)
denkt
> > daar anders over.
> >
> > Een gemeenschappelijke woordenlijst zou handig zijn, maar dan heb je
> > webpagina's nodig.
> > Er bestaan al wat pogingen (o.a. van nederlandse medewerkers aan het
> > Gnome-project) maar ik ben de links kwijt.  Als er interesse voor
bestaat,
> > zal ik ze weer opzoeken.
> >
> > Mvg,
> > Stefaan
>
> Ik denk dat we moeten streven naar een *duidelijke* website, en niet
> zozeer een website waar geen enkel Engels woord in voorkomt. Het feit is
> gewoon dat op het Internet veel Engelse termen gebruikt worden waar
> geen ingeburgerd Nederlands alternatief voor is.
>
> Woorden als 'neerladen' ipv 'downloaden' en 'webschakels' ipv 'links maken
> voor mijzelf - en ik denk vele andere mensen -  een tekst alleen maar
> onduidelijker. Bij woorden als 'beeldscherm' en 'toetsenbord' ligt dat
> weer wat anders denk ik.
>
> Het is mooi om alles in perfect Nederlands te schrijven, maar enorm
> onhandig als dit tot resultaat heeft dat mensen zich bij veel woorden af
> gaan vragen wat de betekenis nu eigenlijk is, omdat zij de Engelse term
> gewend zijn.
>
> Ik denk dus dat we een balans moeten zoeken. Misschien is het daarom wel
> handig om een soort woordenlijst te maken van woorden die we wel/niet
> vertalen, en welke vertaling gebruikt wordt, zodat de site wel als een
> consistent geheel overkomt en niet als een verzameling vertaalde teksten.
>
>
> Maar goed, dit is slechts mijn mening...
>
>
> Teun
>
>
>
> --
> Teun Vink - teun@moonblade.net - icq: 15001247 - http://teun.moonblade.net
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: