[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Statistieken (was: waar te beginnen)Goh, er zijn maar 13 (=1%) van de files vertaald... wist niet dat het maar zo 
weinig was.

De statistieken zijn te vinden op:

  http://master.debian.org/~joey/webwml/

Egon

-- 
Hi! I'm a .signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread
 If you dont know what ~/.signature means , don't get your panties in a
               knot, you already have a PoLDeRoDel virus.!Reply to: