[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: werk aan de site?> > - serieus: ik denk dat de pagina's direct achter de rode menu balk (met
> > blauwe knoppen) het belangrijkste zijn
>
> Daar zal ik dan maar beginnen, is iemand al bezig met
> /intro/about/index.html ?

Aan iedereen: email inderdaad maar even wat je gaat vertalen.... eerste
melding, vertaald...

Egon

-- 
Hi! I'm a .signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread
 If you dont know what ~/.signature means , don't get your panties in a
               knot, you already have a PoLDeRoDel virus.!Reply to: