[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates acidbasePackage: acidbase
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish acidbase translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/acidbase$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 7 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation acidbase.
# Copyright (C) 2011 acidbase & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the acidbase package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: acidbase\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jbouse@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-03 11:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-21 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "All"
msgstr "Alle"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Version(s) of Apache to configure automatically:"
msgstr "Versioner af Apache at konfigurere automatisk:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"BASE requires a few things to be set up in your web server configuration."
msgstr ""
"BASE kræver at nogle få ting sættes op i din internetservers konfiguration."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid ""
"The Debian packaged version can usually automatically configure apache by "
"dropping a symlink into the /etc/APACHE-SERVER/conf.d directory. Select "
"\"None\" if you aren't running apache or you would prefer to set up the web "
"server yourself. If you select a version to configure, all configuration "
"changes will also be removed when the package is purged."
msgstr ""
"Den Debianpakkede version kan normalt automatisk konfigurere apache ved "
"at smide en symbolsk henvisning i mappen /etc/APACHE-SERVER/conf.d. Vælg "
"»Ingen« hvis du ikke kører apache eller du fortrækker at opsætte "
"internetserveren selv. Hvis du vælger en version at konfigurere, vil alle "
"konfigurationsændringer også blive fjernet, når pakken afinstalleres."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "NOTE: Manual configuration required"
msgstr "BEM�RK: Manuel konfiguration krævet"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You will need to go to http://localhost/acidbase first to force the database "
"modifications for BASE."
msgstr ""
"Du vil skulle gå til http://localhost/acidbase først for at fremtvinge "
"databasemodifikationerne for BASE."


Reply to: