[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates phpldapadminPackage: phpldapadmin
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish phpldapadmin translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/phpldapadmin$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 20 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation phpldapadmin.
# Copyright (C) 2011 phpldapadmin & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the phpldapadmin package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: phpldapadmin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kobold@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-19 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-20 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:1001
msgid "LDAP server host address"
msgstr "Værtsadresse for LDAP-server"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:1001
msgid ""
"Please enter the host name or the address of the LDAP server you want to "
"connect to."
msgstr ""
"Indtast enten værtsnavnet eller adressen for LDAP-serveren du ønsker at "
"forbinde til."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:2001
msgid "Support for ldaps protocol"
msgstr "Understøttelse for ldaps protokol"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:2001
msgid ""
"If your LDAP server supports TLS (Transport Security Layer), you can use the "
"ldaps protocol to connect to it."
msgstr ""
"Hvis din LDAP-server understøtter TLS (Transport Security Layer), kan du bruge "
"ldaps protokol til at forbinde til den."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:3001
msgid "Distinguished name of the search base"
msgstr "Anset navn for søgebasen"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:3001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.com\" would use \"dc=example,dc=com\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Indtast venligst det ansete navn for LDAP-søgebasen. Mange sider bruger "
"komponenterne for deres domænenavne til dette formål. For eksempel ville "
"domænet »eksempel.com« bruge »dc=eksempel,dc=com« som det ansete navn på "
"søgebasen."

#. Type: select
#. Choices
#: ../phpldapadmin.templates:4001
msgid "session, cookie, config"
msgstr "session, cookie, konfiguration"

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid "Type of authentication"
msgstr "Godkendelsestype"

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid ""
"session : You will be prompted for a login dn and a password everytime\n"
"     you connect to phpLDAPadmin, and a session variable on the\n"
"     web server will store them. It is more secure so this is the\n"
"     default."
msgstr ""
"session: Du vil blive spurgt om et logind dn og en adgangskode hver gang\n"
"     du forbinder til phpLDAPadmin, og en sessionsvariabel på\n"
"     internetserveren vil gemme dem. Det er mere sikkert, så dette\n"
"     er standarden."

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid ""
"cookie : You will be prompted for a login dn and a password everytime\n"
"     you connect to phpLDAPadmin, and a cookie on your client will\n"
"     store them."
msgstr ""
"cookie: Du vil blive spurgt om et loding dn og en adgangskode hver gang\n"
"    du forbinder til phpLDAPadmin, og en cookie på din klient vil\n"
"    gemme dem."

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid ""
"config : login dn and password are stored in the configuration file,\n"
"     so you have not to specify them when you connect to\n"
"     phpLDAPadmin."
msgstr ""
"konfiguration: Logind dn og adgangskode gemmes i konfigurationsfilen,\n"
"        så du skal ikke angive dem, når du forbinder til\n"
"        phpLDAPadmin."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:5001
msgid "Login dn for the LDAP server"
msgstr "Logind dn for LDAP-serveren"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:5001
msgid ""
"Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"server. If you chose a form based authentication this will be the default "
"login dn. In this case you can also leave it empty, if you do not want a "
"default one."
msgstr ""
"Indtast navnet på kontoen som vil blive brugt til at logge ind på LDAP-"
"serveren. Hvis du bruger en formularbaseret godkendelse, så vil dette "
"være standardlogind dn. I dette tilfælde kan du efterlade den tom, såfremt "
"du ikke ønsker en standard."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:6001
msgid "Login password for the LDAP server"
msgstr "Logindadgangskode for LDAP-serveren"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:6001
msgid ""
"Enter the password that will be used to log in to the LDAP server. Note: the "
"password will be stored in clear text in config.php, which is not world-"
"readable."
msgstr ""
"Indtast adgangskoden som vil blive brugt til at logge ind på LDAP-serveren. "
"Bemærk: Adgangskoden vil blive gemt i klartekst i config.php, som ikke kan "
"læses af alle."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../phpldapadmin.templates:7001
msgid "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"
msgstr "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:7002
msgid "Web server which will be reconfigured automatically"
msgstr "Internetserver som automatisk vil blive konfigureret om"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:7002
msgid ""
"phpLDAPadmin supports any web server that PHP does, but this automatic "
"configuration process only supports Apache."
msgstr ""
"phpLDAPadmin understøtter enhver internetserver som også er understøttet "
"af PHP, men denne automatiske konfigurationsproces understøtter kun "
"Apache."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:8001
msgid "Restart of your webserver(s)"
msgstr "Genstart af dine internetservere"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:8001
msgid ""
"Remember that in order to apply the changes your webserver(s) has/have to be "
"restarted."
msgstr ""
"Husk at for at anvende ændringerne skal dine internetservere genstartes."


Reply to: