[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates snortPackage: snort
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish snort translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/snort$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 59 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation snort.
# Copyright (C) 2011 snort og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the snort package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: snort\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: snort@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-02 02:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-20 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:1001 ../snort-mysql.templates:1001
#: ../snort-pgsql.templates:1001
msgid "boot"
msgstr "opstart"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:1001 ../snort-mysql.templates:1001
#: ../snort-pgsql.templates:1001
msgid "dialup"
msgstr "ring op"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:1001 ../snort-mysql.templates:1001
#: ../snort-pgsql.templates:1001
msgid "manual"
msgstr "manuelt"

#. Type: select
#. Description
#: ../snort.templates:1002 ../snort-mysql.templates:1002
#: ../snort-pgsql.templates:1002
msgid "Snort start method:"
msgstr "Startmetode for snort:"

#. Type: select
#. Description
#: ../snort.templates:1002 ../snort-mysql.templates:1002
#: ../snort-pgsql.templates:1002
msgid ""
"Snort can be started during boot, when connecting to the net with pppd or "
"only manually with the /usr/sbin/snort command."
msgstr ""
"Snort kan igangsættes ved opstart, når der forbindes til nettet med pppd "
"eller kun manuelt med kommandoen /usr/sbin/snort."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid "Interface(s) which Snort should listen on:"
msgstr "Grænseflader som Snort skal lytte på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"This value is usually 'eth0', but this may be inappropriate in some network "
"environments; for a dialup connection 'ppp0' might be more appropiate (see "
"the output of '/sbin/ifconfig')."
msgstr ""
"Værdien er normalt »eth0«, men dette kan være upassende i nogle "
"netværksmiljøer; for en opkaldsforbindelse kan »ppp0« være mere passende "
"(se uddata for »/sbin/ifconfig«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"Typically, this is the same interface as the 'default route' is on. You can "
"determine which interface is used for this by running '/sbin/route -n' (look "
"for '0.0.0.0')."
msgstr ""
"Typisk er dette den samme grænseflade som »standardruten« er på. Du kan "
"bestemme hvilken grænseflade, der bruges, ved at køre »/sbin/route -n« (se "
"efter »0.0.0.0«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"It is also not uncommon to use an interface with no IP address configured in "
"promiscuous mode. For such cases, select the interface in this system that "
"is physically connected to the network that should be inspected, enable "
"promiscuous mode later on and make sure that the network traffic is sent to "
"this interface (either connected to a 'port mirroring/spanning' port in a "
"switch, to a hub or to a tap)."
msgstr ""
"Det er heller ikke unormalt at bruge en grænseflade uden IP-adresse konfigureret "
"i fuldstændig åben tilstand. I sådanne tilfælde så vælg grænsefladen i dette "
"system som er fysisk forbundet med netværket, som skal inspiceres, aktiver "
"fuldstændig åben (promiscuous) tilstand senere og sikr dig at netværkstrafikken "
"sendes til denne grænseflade (enten forbundet til en »port mirroring/spanning« port "
"i en netværksveksler (switch), en hub eller en tap)."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"You can configure multiple interfaces, just by adding more than one "
"interface name separated by spaces. Each interface can have its own specific "
"configuration."
msgstr ""
"Du kan konfigurere flere grænseflader, bare ved at tilføje mere end et "
"grænsefladenavn adskilt af mellemrum. Hver grænseflade kan have sin egen "
"specifikke konfiguration."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
msgid "Address range for the local network:"
msgstr "Adresseinterval for det lokale netværk:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
msgid ""
"Please use the CIDR form - for example, 192.168.1.0/24 for a block of 256 "
"addresses or 192.168.1.42/32 for just one. Multiple values should be comma-"
"separated (without spaces)."
msgstr ""
"Brug venligst CIDR-formen - for eksempel 192.168.1.0/24 - for en blok af "
"256 adresser eller 192.168.1.42/32 for bare en. Flere værdier skal være "
"kommaadskilt (uden mellemrum)."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
msgid ""
"Please note that if Snort is configured to use multiple interfaces, it will "
"use this value as the HOME_NET definition for all of them."
msgstr ""
"Bemærk venligst at hvis Snort er konfigureret til at bruge flere grænseflader "
"vil den bruge denne værdi som HOME_NET-definitionen for dem alle."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:4001 ../snort-mysql.templates:4001
#: ../snort-pgsql.templates:4001
msgid "Should Snort disable promiscuous mode on the interface?"
msgstr ""
"Skal Snort deaktivere fuldstændig åben (promiscuous) tilstand på grænsefladen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:4001 ../snort-mysql.templates:4001
#: ../snort-pgsql.templates:4001
msgid ""
"Disabling promiscuous mode means that Snort will only see packets addressed "
"to the interface it is monitoring. Enabling it allows Snort to check every "
"packet that passes the Ethernet segment even if it's a connection between "
"two other computers."
msgstr ""
"Deaktivering af fuldstændig åben tilstand betyder at Snort kun vil se pakker "
"adresseret til grænsefladen den overvåger. Aktivering af den tillader Snort "
"at kontrollere hver pakke som passerer Ethernetsegmentet selv hvis det er en "
"forbindelse mellem to andre computere."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:5001 ../snort-mysql.templates:5001
#: ../snort-pgsql.templates:5001
msgid "Invalid interface"
msgstr "Ugyldig grænseflade"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:5001 ../snort-mysql.templates:5001
#: ../snort-pgsql.templates:5001
msgid ""
"Snort is trying to use an interface which does not exist or is down. Either "
"it is defaulting inappropriately to 'eth0', or you specified one which is "
"invalid."
msgstr ""
"Snort forsøger at bruge en grænseflade, som ikke findes eller er nede. Enten "
"er standarden upassende for »eth0« eller du angav en som er ugyldig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:6001 ../snort-mysql.templates:6001
#: ../snort-pgsql.templates:6001
msgid "Should daily summaries be sent by e-mail?"
msgstr "Skal daglige referater sendes med e-post?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:6001 ../snort-mysql.templates:6001
#: ../snort-pgsql.templates:6001
msgid ""
"A cron job can be set up to send daily summaries of Snort logs to a selected "
"e-mail address."
msgstr ""
"Et cronjob kan sættes op til at sende daglige refereater af Snortlogge til "
"en valgt e-post-adresse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:6001 ../snort-mysql.templates:6001
#: ../snort-pgsql.templates:6001
msgid "Please choose whether you want to activate this feature."
msgstr "Vælg venligst hvorvidt du ønsker at aktivere denne funktion."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:7001 ../snort-mysql.templates:7001
#: ../snort-pgsql.templates:7001
msgid "Recipient of daily statistics mails:"
msgstr "Modtager af daglig statistikpost:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:7001 ../snort-mysql.templates:7001
#: ../snort-pgsql.templates:7001
msgid ""
"Please specify the e-mail address that should receive daily summaries of "
"Snort logs."
msgstr ""
"Angiv venligst e-post-adressen som skal modtage daglige referater af "
"Snortlogge."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:8001 ../snort-mysql.templates:8001
#: ../snort-pgsql.templates:8001
msgid "Additional custom options:"
msgstr "Yderligere tilpassede indstillinger:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:8001 ../snort-mysql.templates:8001
#: ../snort-pgsql.templates:8001
msgid "Please specify any additional options Snort should use."
msgstr "Angiv venligst alle yderligere indstillinger som Snort skal bruge."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:9001 ../snort-mysql.templates:9001
#: ../snort-pgsql.templates:9001
msgid "Minimum occurrences before alerts are reported:"
msgstr "Minimale forekomster før påmindelser rapporteres:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:9001 ../snort-mysql.templates:9001
#: ../snort-pgsql.templates:9001
msgid ""
"Please enter the minimum number of alert occurrences before a given alert is "
"included in the daily statistics."
msgstr ""
"Indtast venligst det minimale antal påmindelsesforekomster før en angivet "
"påmindelse er inkluderet i den daglige statistik."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:10001 ../snort-mysql.templates:10001
#: ../snort-pgsql.templates:10001
msgid "Snort restart required"
msgstr "Genstart af Snort er krævet"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:10001 ../snort-mysql.templates:10001
#: ../snort-pgsql.templates:10001
msgid ""
"As Snort is manually launched, you need to run '/etc/init.d/snort' for the "
"changes to take place."
msgstr ""
"Da Snort startes manuelt, skal du køre »/etc/init.d/snort« for at ændringerne "
"træder i kraft."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:11001 ../snort-mysql.templates:11001
#: ../snort-pgsql.templates:11001
msgid "Obsolete configuration file"
msgstr "Forældet konfigurationsfil"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:11001 ../snort-mysql.templates:11001
#: ../snort-pgsql.templates:11001
msgid ""
"This system uses an obsolete configuration file (/etc/snort/snort.common."
"parameters) which has been automatically converted into the new "
"configuration file format (at /etc/default/snort)."
msgstr ""
"Dette system bruger en forældet konfigurationsfil (/etc/snort/snort.common."
"parameters), som automatisk er blevet konverteret til det nye "
"konfigurationsfilformat (ved /etc/default/snort)."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort.templates:11001 ../snort-mysql.templates:11001
#: ../snort-pgsql.templates:11001
msgid ""
"Please review the new configuration and remove the obsolete one. Until you "
"do this, the initialization script will not use the new configuration and "
"you will not take advantage of the benefits introduced in newer releases."
msgstr ""
"Gennemse venligst den nye konfiguration og fjern den forældede. Indtil du "
"udfører dette, vil initialiseringskriptet ikke bruge den nye konfiguration "
"og du vil ikke få fordel af de fordele, som er blevet introduceret i nyere "
"udgivelser."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001
msgid "Set up a database for snort-mysql to log to?"
msgstr "Opsæt en database som snort-mysql kan logge på?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001 ../snort-pgsql.templates:12001
msgid ""
"No database has been set up for Snort to log to. Before continuing, you "
"should make sure you have:"
msgstr ""
"Ingen database er blevet opsat for Snort at logge på. Før du fortsætter, "
"skal du sikre dig, at du har:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001 ../snort-pgsql.templates:12001
msgid ""
" - the server host name (that server must allow TCP connections\n"
"   from this machine);\n"
" - a database on that server;\n"
" - a username and password to access the database."
msgstr ""
" - serverværtsnavnet (den server skal tillade TCP-forbindelser\n"
"   fra denne maskine);\n"
" - en database på den server;\n"
" - et brugernavn og adgangskode for at tilgå databasen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001 ../snort-pgsql.templates:12001
msgid ""
"If some of these requirements are missing, reject this option and run with "
"regular file logging support."
msgstr ""
"Hvis nogle af disse krav mangler, så afvis denne indstilling og kør med "
"regulær fillogningsunderstøttelse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001
msgid ""
"Database logging can be reconfigured later by running 'dpkg-reconfigure -"
"plow snort-mysql'."
msgstr ""
"Databaselogning kan omkonfigureres senere ved at køre »dpkg-reconfigure -"
"plow snort-mysql«."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:13001 ../snort-pgsql.templates:13001
msgid "Database server hostname:"
msgstr "Værtsnavn for databaseserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:13001 ../snort-pgsql.templates:13001
msgid ""
"Please specify the host name of a database server that allows incoming "
"connections from this host."
msgstr ""
"Angiv venligst værtsnavnet på en databaseserver, som tillader indgående "
"forbindelser fra denne vært."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:14001 ../snort-pgsql.templates:14001
msgid "Database name:"
msgstr "Databasenavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:14001 ../snort-pgsql.templates:14001
msgid ""
"Please specify the name of an existing database to which the database user "
"has write access."
msgstr ""
"Angiv venligst navnet på en eksisterende database hvortil databasebrugeren "
"har skriveadgang."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:15001 ../snort-pgsql.templates:15001
msgid "Username for database access:"
msgstr "Brugernavn for databaseadgang:"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:15001 ../snort-pgsql.templates:15001
msgid ""
"Please specify a database server username with write access to the database."
msgstr ""
"Angiv venligst et brugernavn for databaseserveren med skriveadgang til "
"databasen."

#. Type: password
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:16001 ../snort-pgsql.templates:16001
msgid "Password for the database connection:"
msgstr "Adgangskode for databaseforbindelsen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:16001 ../snort-pgsql.templates:16001
msgid ""
"Please enter the password to use to connect to the Snort Alert database."
msgstr ""
"Indtast venligst adgangskoden at bruge for at forbinde til Snorts "
"påmindelsesdatabase."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:17001 ../snort-pgsql.templates:17001
msgid "Configured database mandatory for Snort"
msgstr "Konfigureret database er et krav for Snort"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:17001 ../snort-pgsql.templates:17001
msgid ""
"Snort needs a configured database before it can successfully start up. In "
"order to create the structure you need to run the following commands AFTER "
"the package is installed:"
msgstr ""
"Snort kræver en konfigureret database, før den kan starte op. For at oprette "
"strukturen skal du køre de følgende kommandoer EFTER at pakken er installeret:"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:17001
msgid ""
" cd /usr/share/doc/snort-mysql/\n"
" zcat create_mysql.gz | mysql -u <user> -h <host> -p <databasename>"
msgstr ""
" cd /usr/share/doc/snort-mysql/\n"
" zcat create_mysql.gz | mysql -u <bruger> -h <vært> -p <databasenavn>"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:17001
msgid ""
"Fill in the correct values for the user, host, and database names. MySQL "
"will prompt you for the password."
msgstr ""
"Udfyld de korrekte værdier for brugeren, værten og databasenavnene. MySQL "
"vil spørge dig om adgangskoden."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:17001 ../snort-pgsql.templates:17001
msgid ""
"After you have created the database structure, you will need to start Snort "
"manually."
msgstr ""
"Efter at du har oprettet databasestrukturen, skal du starte Snort manuelt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:12001
msgid "Set up a database for snort-pgsql to log to?"
msgstr "Opsæt en database for snort-pgsql at logge på?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:12001
msgid ""
"Database logging can be reconfigured later by running 'dpkg-reconfigure -"
"plow snort-pgsql'."
msgstr ""
"Databaselogning kan omkonfigureres senere ved at køre »dpkg-reconfigure -"
"plow snort-pgsql«."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:17001
msgid ""
" cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
" zcat create_postgresql.gz | psql -U <user> -h <host> -W <databasename>"
msgstr ""
" cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
" zcat create_postgresql.gz | psql -U <bruger> -h <vært> -W <databasenavn>"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:17001
msgid ""
"Fill in the correct values for the user, host, and database names. "
"PostgreSQL will prompt you for the password."
msgstr ""
"Udfyld de korrekte værdier for brugeren, værten og databasenavnene. "
"PostgreSQL vil spørge dig om adgangskoden."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:1001
msgid "Deprecated configuration file"
msgstr "Forældet (deprecated) konfigurationsfil"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:1001
msgid ""
"The Snort configuration file (/etc/snort/snort.conf) uses deprecated options "
"no longer available for this Snort release. Snort will not be able to start "
"unless you provide a correct configuration file. Either allow the "
"configuration file to be replaced with the one provided in this package or "
"fix it manually by removing deprecated options."
msgstr ""
"Snorts konfigurationsfil (/etc/snort/snort.conf) bruger forældede indstillinger, "
"som ikke længere er tilgængelige for denne Snortudgivelse. Snort vil ikke kunne "
"starte med mindre, at du angiver en gyldig konfigurationsfil. Tillad enten at "
"konfigurationsfilen bliver erstattet med konfigurationsfilen i denne pakke "
"eller ret det manuelt ved at fjerne forældede indstillinger."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:1001
msgid ""
"The following deprecated options were found in the configuration file: "
"${DEP_CONFIG}"
msgstr ""
"De følgende forældede indstillinger blev fundet i konfigurationsfilen: "
"${DEP_CONFIG}"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort-common.templates:2001
msgid "Configuration error"
msgstr "Konfigurationsfejl"

#. Type: error
#. Description
#: ../snort-common.templates:2001
msgid ""
"The current Snort configuration is invalid and will prevent Snort starting "
"up normally. Please review and correct it."
msgstr ""
"Den aktuelle Snortkonfiguration er ugyldig og vil forhindre Snort i at "
"starte op normalt. Gennemse og ret den venligst."

#. Type: error
#. Description
#: ../snort-common.templates:2001
msgid ""
"To diagnose an error in a Snort configuration file, use '/usr/sbin/snort -T -"
"c <file>'."
msgstr ""
"For at diagnosticere en fejl i en Snortkonfigurationsfil så brug »/usr/sbin/snort "
"-T -c <fil>«."


Reply to: