[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates fwknopPackage: fwknop
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish fwknop translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/fwknop$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 6 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation fwknop.
# Copyright (C) 2011 fwknop & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the fwknop package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fwknop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fwknop@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-26 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-13 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:1001
msgid "Configure fwknop to protect the SSH port?"
msgstr "Konfigurer fwknop til at beskytte SSH-porten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:1001
msgid ""
"The FireWall KNock OPerator daemon has not been set up yet. This install "
"process can configure fwknopd to protect the SSH port with a simple Rijndael "
"shared key, but moving to a GnuPG setup is recommended. Setting up GnuPG for "
"SPA communications involves a few manual steps that are described in the "
"fwknop documentation. In the meantime, using Rijndael for SPA encryption and "
"decryption provides decent security."
msgstr ""
"FireWall KNock OPerator-dæmonen er endnu ikke sat op. Denne installationsproces "
"kan konfigurere fwknopd til at beskytte SSH-porten med en simpel Rijndael "
"delt nøgle, men en flytning til en GnuPG-opsætning anbefales. Det at sætte "
"GnuPG op til SPA-kommunkation involverer nogle få manuelle trin, som er "
"beskrevet i dokumentationen for fwknop. I mellemtiden tilbyder brugen af "
"Rijndael til SPA-kryptering og afkryptering en rimelig beskyttelse."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:2001
msgid "Sniffing interface:"
msgstr "Snusegrænseflade:"

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:2001
msgid ""
"Please specify which Ethernet interface should be put in promiscuous mode."
msgstr ""
"Angiv venligst hvilken Ethernetgrænseflade som skal sættes i tilstanden "
"Ã¥ben (promiscuous)."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:3001
msgid "Encryption key to use:"
msgstr "Krypteringsnøgle at bruge:"

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:3001
msgid ""
"By default, SPA packets are encrypted with the Rijndael block cipher, which "
"requires an encryption key. This password must be at least eight characters "
"in length."
msgstr ""
"Som standard er SPA-pakker krypteret med Rijndaelblokchifferen, som kræver "
"en krypteringsnøgle. Denne adgangskode skal være på mindst otte tegn."


Reply to: