[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates crm114Package: crm114
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish crm114 translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/crm114$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 6 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation crm114.
# Copyright (C) 2011 crm114 & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the crm114 package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: crm114\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: crm114@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-13 17:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-13 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../crm114.templates:2001
msgid "Proceed with CRM114 upgrade?"
msgstr "Fortsæt med CRM114-opgraderingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../crm114.templates:2001
msgid ""
"The version of the crm114 package that is about to be installed is not able "
"to use .css files created by the currently installed version. This means "
"that any crm114 command is likely to fail with an error code, possibly "
"rejecting incoming e-mail."
msgstr ""
"Versionen for crm114-pakken, som er ved at blive installeret, kan ikke "
"bruge .css-filer oprettet med den aktuelt installerede version. Dette "
"betyder at alle crm114-kommandoer vil fejle med en fejlkode og muligvis "
"afvise indgående e-post."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../crm114.templates:2001
msgid ""
"If the mail system on this machine depends on crm114, it is highly "
"recommended that delivery (or just crm114 processing) should be temporarily "
"disabled before the package is upgraded."
msgstr ""
"Hvis postsystemet på denne maskine afhænger af crm114, anbefales det "
"kraftigt at levering (eller bare crm114-behandling) midlertidigt "
"deaktiveres før pakken opgraderes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../crm114.templates:2001
msgid ""
"If you proceed with the upgrade, you should carefully check whether crm114 "
"is still properly operating with existing .css files. If it does not, these "
"files should be rebuilt by using the mailreaver cache, or recreated from "
"scratch."
msgstr ""
"Hvis du fortsætter med opgraderingen, skal du omhyggelig kontrollere "
"hvorvidt crm114 stadig behandler eksisterende .ccs-filer korrekt. Hvis "
"dette ikke er tilfældet, skal disse filer genbygges med mellemlageret "
"for mailreaver eller gendannes fra bunden af."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../crm114.templates:3001
msgid "Force CRM114 upgrade?"
msgstr "Gennemtving CRM114-opgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../crm114.templates:3001
msgid ""
"If you enable this option, crm114 package won't ask any safety questions "
"during the upgrade.  It is your full responsibility to arrange things in "
"advance in such a way that nothing breaks after the upgrade."
msgstr ""
"Hvis du aktiverer denne indstilling, vil crm114-pakken ikke spørge dig om "
"sikkerhedsmæssige spørgsmål under opgraderingen. Det er dit ansvar at "
"forberede på en måde som gør, at intet går i stykker efter opgraderingen."


Reply to: