[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates lyskom-serverPackage: lyskom-server
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish lyskom-server translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/lyskom-server$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 5 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation lyskom-server.
# Copyright (C) 2011 lyskom-server & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the lyskom-server package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lyskom-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: peterk@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-19 22:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-13 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../lyskom-server.templates:1001
msgid "English, Swedish"
msgstr "Engelsk, svensk"

#. Type: select
#. Default
#. Do not translate this field. You may change the default value to
#. one of the allowed values, however: "English" or "Swedish".
#: ../lyskom-server.templates:1002
msgid "English"
msgstr "English"

#. Type: select
#. Description
#: ../lyskom-server.templates:1003
msgid "Select the language of the initial database:"
msgstr "Vælg sproget for startdatabasen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lyskom-server.templates:1003
msgid ""
"The LysKOM server comes with two pre-defined databases, one with English "
"names for conferences and the administrator account, and one in Swedish. "
"Please select the one you want to install on your machine."
msgstr ""
"LysKOM-serveren kommer med to prædefinerede databaser, en med engelske "
"navne for konferencer og administratorkontoen, og en på svensk. "
"Vælg venligst den du ønsker at installere på din maskine."

#. Type: select
#. Description
#: ../lyskom-server.templates:1003
msgid ""
"The database is only installed once, and when you have installed it you "
"cannot switch. You can, of course, rename the conferences and accounts if "
"you wish."
msgstr ""
"Databasen installeres kun en gang, og når du har installeret den kan du "
"ikke skifte. Du kan - selvfølgelig - omdøbe konferencerne og kontoerne, "
"hvis du ønsker det."


Reply to: