[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of ejectPackage: eject
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish eject translation.

joe@joe-desktop:~/over/debianp/eject$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 77 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation eject.
# Copyright (C) 2011 eject & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the eject package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eject\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-19 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-14 01:44+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../eject.c:155
#, c-format
msgid ""
"Eject version %s by Jeff Tranter (tranter@pobox.com)\n"
"Usage:\n"
" eject -h\t\t\t\t-- display command usage and exit\n"
" eject -V\t\t\t\t-- display program version and exit\n"
" eject [-vnrsfqpm] [<name>]\t\t-- eject device\n"
" eject [-vn] -d\t\t\t-- display default device\n"
" eject [-vn] -a on|off|1|0 [<name>]\t-- turn auto-eject feature on or off\n"
" eject [-vn] -c <slot> [<name>]\t-- switch discs on a CD-ROM changer\n"
" eject [-vn] -t [<name>]\t\t-- close tray\n"
" eject [-vn] -T [<name>]\t\t-- toggle tray\n"
" eject [-vn] -i on|off|1|0 [<name>]\t-- toggle manual eject protection on/"
"off\n"
" eject [-vn] -x <speed> [<name>]\t-- set CD-ROM max speed\n"
" eject [-vn] -X [<name>]\t\t-- list CD-ROM available speeds\n"
"Options:\n"
" -v\t-- enable verbose output\n"
" -n\t-- don't eject, just show device found\n"
" -r\t-- eject CD-ROM\n"
" -s\t-- eject SCSI device\n"
" -f\t-- eject floppy\n"
" -q\t-- eject tape\n"
" -p\t-- use /proc/mounts instead of /etc/mtab\n"
" -m\t-- do not unmount device even if it is mounted\n"
msgstr ""
"Eject version %s af Jeff Tranter (tranter@pobox.com)\n"
"Brug:\n"
" eject -h\t\t\t\t-- vis kommandohjælp og afslut\n"
" eject -V\t\t\t\t-- vis programversion og afslut\n"
" eject [-vnrsfqpm] [<navn>]\t\t-- skub enhed ud\n"
" eject [-vn] -d\t\t\t-- vis standardenhed\n"
" eject [-vn] -a on|off|1|0 [<navn>]\t-- slå automatisk udskubning til/fra\n"
" eject [-vn] -c <slot> [<navn>]\t-- skift diske på en cd-rom-ændrer\n"
" eject [-vn] -t [<navn>]\t\t-- luk bakke\n"
" eject [-vn] -T [<navn>]\t\t-- skift bakke\n"
" eject [-vn] -i on|off|1|0 [<navn>]\t-- slå manuel udskubningsbeskyttelse "
"til/fra\n"
" eject [-vn] -x <hastighed> [<navn>]\t-- angiv maksimal hastighed for cd-rom\n"
" eject [-vn] -X [<navn>]\t\t-- vis tilgængelige hastigheder for cd-rom\n"
"Tilvalg:\n"
" -v\t-- aktiver uddybende uddata\n"
" -n\t-- skub ikke ud, vis bare enhed fundet\n"
" -r\t-- skub cd-rom ud\n"
" -s\t-- skub SCSI-enhed ud\n"
" -f\t-- skub floppy ud\n"
" -q\t-- skub bånd ud\n"
" -p\t-- brug /proc/mounts i stedet for /etc/mtab\n"
" -m\t-- afmonter ikke enhed selv om enheden er monteret\n"

#: ../eject.c:187
#, c-format
msgid ""
"Long options:\n"
" -h --help  -v --verbose   -d --default\n"
" -a --auto  -c --changerslot -t --trayclose -x --cdspeed\n"
" -r --cdrom -s --scsi     -f --floppy   -X --listspeed   -q --"
"tape\n"
" -n --noop  -V --version\n"
" -p --proc  -m --no-unmount  -T --traytoggle\n"
msgstr ""
"Lange tilvalg:\n"
" -h --help  -v --verbose   -d --default\n"
" -a --auto  -c --changerslot -t --trayclose -x --cdspeed\n"
" -r --cdrom -s --scsi     -f --floppy   -X --listspeed   -q --"
"bånd\n"
" -n --noop  -V --version\n"
" -p --proc  -m --no-unmount  -T --traytoggle\n"

#: ../eject.c:206
#, c-format
msgid ""
"Parameter <name> can be a device file or a mount point.\n"
"If omitted, name defaults to `%s'.\n"
"By default tries -r, -s, -f, and -q in order until success.\n"
msgstr ""
"Parameteren <navn> kan være en enhedsfil eller et monteringspunkt.\n"
"Hvis det udelades, bliver navnet »%s«.\n"
"Som standard forsøges -r, -s, -f og -q for at lykkes.\n"

#: ../eject.c:262
#, c-format
msgid "%s: invalid argument to --auto/-a option\n"
msgstr "%s: Ugyldigt argument for tilvalget --auto/-a\n"

#: ../eject.c:274
#, c-format
msgid "%s: invalid argument to --changerslot/-c option\n"
msgstr "%s: Ugyldigt argument for tilvalget --changerslot/-c\n"

#: ../eject.c:286
#, c-format
msgid "%s: invalid argument to --cdspeed/-x option\n"
msgstr "%s: Ugyldigt argument for tilvalget --cdspeed/-x\n"

#: ../eject.c:312
#, c-format
msgid "%s: invalid argument to -i option\n"
msgstr "%s: Ugyldigt argument for tilvalget -i\n"

#: ../eject.c:347
#, c-format
msgid "eject version %s by Jeff Tranter (tranter@pobox.com)\n"
msgstr "eject version %s af Jeff Tranter (tranter@pobox.com)\n"

#: ../eject.c:357
#, c-format
msgid "%s: too many arguments\n"
msgstr "%s: For mange argumenter\n"

#: ../eject.c:436 ../eject.c:1092 ../eject.c:1296
#, c-format
msgid "%s: could not allocate memory\n"
msgstr "%s: Kunne ikke tildele hukommelse\n"

#: ../eject.c:441
#, c-format
msgid "%s: FindDevice called too often\n"
msgstr "%s: FindDevice kaldt for ofte\n"

#: ../eject.c:553
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM auto-eject command failed: %s\n"
msgstr "%s: Kommandoen automatisk udskubning for cd-rom fejlede: %s\n"

#: ../eject.c:568
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM select disc command failed: %s\n"
msgstr "%s: Kommandoen vælg disk for cd-rom fejlede: %s\n"

#: ../eject.c:574
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM load from slot command failed: %s\n"
msgstr "%s: Kommandoen indlæs fra plads for cd-rom fejlede: %s\n"

#: ../eject.c:578
#, c-format
msgid "%s: IDE/ATAPI CD-ROM changer not supported by this kernel\n"
msgstr "%s: IDE/ATAPI cd-rom-ændrer er ikke understøttet af denne kerne\n"

#: ../eject.c:597
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM tray close command failed: %s\n"
msgstr "%s: Kommandoen luk bakken for cd-rom fejlede: %s\n"

#: ../eject.c:601
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM tray close command not supported by this kernel\n"
msgstr ""
"%s: Kommandoen luk bakken for cd-rom er ikke understøttet af denne kerne\n"

#: ../eject.c:649
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM tray toggle command not supported by this kernel\n"
msgstr ""
"%s: Kommandoen skift bakke for cd-rom er ikke understøttet af denne kerne\n"

#: ../eject.c:716
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM select speed command failed: %s\n"
msgstr "%s: Kommandoen vælg hastighed for cd-rom fejlede: %s\n"

#: ../eject.c:721 ../eject.c:833
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM select speed command not supported by this kernel\n"
msgstr ""
"%s: Kommandoen vælg hastighed for cd-rom er ikke understøttet af denne "
"kerne\n"

#: ../eject.c:740
#, c-format
msgid "%s: unable to read the speed from /proc/sys/dev/cdrom/info\n"
msgstr "%s: Kan ikke læse hastigheden fra /proc/sys/dev/cdrom/info\n"

#: ../eject.c:755
#, c-format
msgid "%s: error while allocating string\n"
msgstr "%s: Fejl under allokering af streng\n"

#: ../eject.c:761 ../eject.c:1398
#, c-format
msgid "%s: `%s' is a link to `%s'\n"
msgstr "%s: »%s« er en henvising til »%s«\n"

#: ../eject.c:773
#, c-format
msgid "%s: error while finding CD-ROM name\n"
msgstr "%s: Kunne ikke finde cd-rom-navn (fejl opstod)\n"

#: ../eject.c:786 ../eject.c:794
#, c-format
msgid "%s: error while reading speed\n"
msgstr "%s: Fejl under læsning af hastighed\n"

#: ../eject.c:811
#, c-format
msgid "%s: saving original speed %d\n"
msgstr "%s: Gemmer oprindelig hastighed %d\n"

#: ../eject.c:827
#, c-format
msgid "%s: Could not restore original CD-ROM speed (was %d, is now %d)\n"
msgstr "%s: Kunne ikke gendanne oprindelig hastighed for cd-rom (var %d, er nu %d)\n"

#: ../eject.c:831
#, c-format
msgid "%s: restored original speed %d\n"
msgstr "%s: Gendannede oprindelig hastighed %d\n"

#: ../eject.c:953
#, c-format
msgid "%s: unable to exec umount of `%s': %s\n"
msgstr "%s: Kunne ikke køre afmontering af »%s«: %s\n"

#: ../eject.c:958
#, c-format
msgid "%s: unable to fork: %s\n"
msgstr "%s: Kunne ikke forgrene: %s\n"

#: ../eject.c:963
#, c-format
msgid "%s: unmount of `%s' did not exit normally\n"
msgstr "%s: Afmontering af »%s« afsluttedes ikke som normalt\n"

#: ../eject.c:967
#, c-format
msgid "%s: unmount of `%s' failed\n"
msgstr "%s: Afmontering af »%s« fejlede\n"

#: ../eject.c:992
#, c-format
msgid "%s: unable to open `%s'\n"
msgstr "%s: Kan ikke åbne »%s«\n"

#: ../eject.c:1038 ../eject.c:1193
#, c-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "Kan ikke åbne %s: %s\n"

#: ../eject.c:1081
#, c-format
msgid "%s: unable to open /etc/fstab: %s\n"
msgstr "%s: Kan ikke åbne /etc/fstab: %s\n"

#: ../eject.c:1155
#, c-format
msgid "%s: %s doesn't exist, skipping call\n"
msgstr "%s: %s findes ikke, springer kald over\n"

#: ../eject.c:1204 ../eject.c:1277
#, c-format
msgid "%s: %s is encrypted on real device %s\n"
msgstr "%s: %s er krypteret på reel enhed %s\n"

#: ../eject.c:1213
#, c-format
msgid "%s: unmounting `%s'\n"
msgstr "%s: Afmonterer »%s«\n"

#: ../eject.c:1303
#, c-format
msgid "%s: `%s' is a multipartition device\n"
msgstr "%s: »%s« er en flerpartitionsenhed\n"

#: ../eject.c:1308
#, c-format
msgid "%s: `%s' is not a multipartition device\n"
msgstr "%s: »%s« er ikke en flerpartitionsenhed\n"

#: ../eject.c:1321
#, c-format
msgid "%s: setting CD-ROM speed to auto\n"
msgstr "%s: Angiver cd-rom-hastighed til automatisk\n"

#: ../eject.c:1323
#, c-format
msgid "%s: setting CD-ROM speed to %dX\n"
msgstr "%s: Angiver cd-rom-hastighed til %dX\n"

#: ../eject.c:1361
#, c-format
msgid "%s: default device: `%s'\n"
msgstr "%s: Standardenhed: »%s«\n"

#: ../eject.c:1369
#, c-format
msgid "%s: using default device `%s'\n"
msgstr "%s: Bruger standardenhed »%s«\n"

#: ../eject.c:1378
#, c-format
msgid "%s: device name is `%s'\n"
msgstr "%s: Enhedsnavn er »%s«\n"

#: ../eject.c:1384
#, c-format
msgid "%s: unable to find or open device for: `%s'\n"
msgstr "%s: Kan ikke finde eller åbne enhed for: »%s«\n"

#: ../eject.c:1389
#, c-format
msgid "%s: expanded name is `%s'\n"
msgstr "%s: Udvidet navn er »%s«\n"

#: ../eject.c:1409
#, c-format
msgid "%s: maximum symbolic link depth exceeded: `%s'\n"
msgstr "%s: Maksimal dybde på symbolsk henvisning overtrådt: »%s«\n"

#: ../eject.c:1417
#, c-format
msgid "%s: `%s' is mounted at `%s'\n"
msgstr "%s: »%s« er monteret på »%s«\n"

#: ../eject.c:1420
#, c-format
msgid "%s: `%s' is not mounted\n"
msgstr "%s: »%s« er ikke monteret\n"

#: ../eject.c:1432
#, c-format
msgid "%s: `%s' can be mounted at `%s'\n"
msgstr "%s: »%s« kan ikke monteres på »%s«\n"

#: ../eject.c:1434
#, c-format
msgid "%s: `%s' is not a mount point\n"
msgstr "%s: »%s« er ikke et monteringspunkt\n"

#: ../eject.c:1441
#, c-format
msgid "%s: tried to use `%s' as device name but it is no block device\n"
msgstr ""
"%s: Forsøgte at bruge »%s« som enhedsnavn men det er ikke en blokenhed\n"

#: ../eject.c:1449
#, c-format
msgid "%s: device is `%s'\n"
msgstr "%s: Enhed er »%s«\n"

#: ../eject.c:1451
#, c-format
msgid "%s: exiting due to -n/--noop option\n"
msgstr "%s: Afslutter på grund af tilvalget -n/--noop\n"

#: ../eject.c:1466
#, c-format
msgid "%s: enabling auto-eject mode for `%s'\n"
msgstr "%s: Aktiverer automatisk udskubningstilstand for »%s«\n"

#: ../eject.c:1468
#, c-format
msgid "%s: disabling auto-eject mode for `%s'\n"
msgstr "%s: Deaktiverer automatisk udskubningstilstand for »%s«\n"

#: ../eject.c:1478
#, c-format
msgid "%s: closing tray\n"
msgstr "%s: Lukker bakke\n"

#: ../eject.c:1488
#, c-format
msgid "%s: listing CD-ROM speed\n"
msgstr "%s: Viser cd-rom-hastighed\n"

#: ../eject.c:1500
#, c-format
msgid "%s: unmounting device `%s' from `%s'\n"
msgstr "%s: Afmonterer enhed »%s« fra »%s«\n"

#: ../eject.c:1513
#, c-format
msgid "%s: toggling tray\n"
msgstr "%s: Skifter bakke\n"

#: ../eject.c:1523
#, c-format
msgid "%s: selecting CD-ROM disc #%d\n"
msgstr "%s: Vælger cd-rom-disk #%d\n"

#: ../eject.c:1541
#, c-format
msgid "%s: trying to eject `%s' using CD-ROM eject command\n"
msgstr ""
"%s: Forsøger at skubbe »%s« ud ved at bruge cd-rom-kommandoen skub ud\n"

#: ../eject.c:1545
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM eject command succeeded\n"
msgstr "%s: Udførte cd-rom-kommandoen skub ud\n"

#: ../eject.c:1547
#, c-format
msgid "%s: CD-ROM eject command failed\n"
msgstr "%s: Cd-rom-kommandoen skub ud fejlede\n"

#: ../eject.c:1554
#, c-format
msgid "%s: trying to eject `%s' using SCSI commands\n"
msgstr "%s: Forsøger at skubbe »%s« ud ved at bruge SCSI-kommandoer\n"

#: ../eject.c:1558
#, c-format
msgid "%s: SCSI eject succeeded\n"
msgstr "%s: Udført SCSI skub ud\n"

#: ../eject.c:1560
#, c-format
msgid "%s: SCSI eject failed\n"
msgstr "%s: SCSI skub ud fejlede\n"

#: ../eject.c:1568
#, c-format
msgid "%s: trying to eject `%s' using floppy eject command\n"
msgstr ""
"%s: Forsøger at skubbe »%s« ud ved at bruge kommandoen floppy skub ud\n"

#: ../eject.c:1572
#, c-format
msgid "%s: floppy eject command succeeded\n"
msgstr "%s: Udførte floppy skub ud\n"

#: ../eject.c:1574
#, c-format
msgid "%s: floppy eject command failed\n"
msgstr "%s: Kommandoen floppy skub ud fejlede\n"

#: ../eject.c:1582
#, c-format
msgid "%s: trying to eject `%s' using tape offline command\n"
msgstr ""
"%s: Forsøger at skubbe »%s« ud ved at bruge kommandoen bånd frakoblet (tape "
"offline)\n"

#: ../eject.c:1586
#, c-format
msgid "%s: tape offline command succeeded\n"
msgstr "%s: Udførte kommandoen bånd frakoblet (tape offline)\n"

#: ../eject.c:1588
#, c-format
msgid "%s: tape offline command failed\n"
msgstr "%s: Kommandoen bånd frakoblet (tape offline) fejlede\n"

#: ../eject.c:1594
#, c-format
msgid "%s: unable to eject, last error: %s\n"
msgstr "%s: Kunne ikke skubbe ud, sidste fejl: %s\n"

#: ../volname.c:59
#, c-format
msgid "usage: volname [<device-file>]\n"
msgstr "brug: Enhedsnavn [<enhedsfil>]\n"

#: ../volname.c:65 ../volname.c:71 ../volname.c:77
msgid "volname"
msgstr "enhedsnavn"

Reply to: