[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates ntopPackage: ntop
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/ntop$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 16 oversatte tekster.

bye
Joe

# danish translation ntop.
# Copyright (C) 2011 ntop og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the ntop package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ntop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ntop@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-26 00:15-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-26 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:1001
msgid "User for the ntop process to run as:"
msgstr "Bruger som ntop-processen skal køre som:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:1001
msgid ""
"Please choose the login that should be used to execute the ntop process. The "
"use of the root user is not allowed."
msgstr ""
"Vælg venligst logindet som skal bruges til at køre ntop-processen. Brugen af "
"administratorbrugeren (root) er ikke tilladt."

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:1001
msgid ""
"The account will be created if it does not already exist, but if you leave "
"it blank, no login will be created and ntop will not run until manually "
"configured."
msgstr ""
"Kontoen vil blive oprettet, hvis den ikke allerede findes, men hvis du "
"efterlader den tom, vil der ikke blive oprettet et logind og ntop vil ikke "
"køre, før den er blevet manuelt konfigureret."

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:2001
msgid "Interfaces for ntop to listen on:"
msgstr "Grænseflader som ntop skal lytte på:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ntop.templates:2001
msgid ""
"Please enter a comma-separated list of interfaces that ntop should listen on."
msgstr ""
"Indtast venligst en kommaadskilt liste af grænseflader som ntop skal lytte på."

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:3001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Adgangskode for administrator:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:3001
msgid ""
"Please choose a password to be used for the privileged user \"admin\" in "
"ntop's web interface."
msgstr ""
"Vælg venligst en adgangskode som skal bruges for den priviligerede bruger "
"»admin« i ntops internetbrugerflade."

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:4001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Genindtast adgangskoden for verificering:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ntop.templates:4001
msgid ""
"Please enter the same password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Indtast venligst den samme adgangskode igen for at verificere at du har "
"indtastet den korrekt."

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:5001
msgid "Empty password"
msgstr "Blank adgangskode"

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:5001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Du indtastede en blank adgangskode, hvilket ikke er tilladt. Vælg venligst "
"en adgangskode som ikke er blank."

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr "Inddatafejl for adgangskode"

#. Type: error
#. Description
#: ../ntop.templates:6001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "De to indtastede adgangskoder var ikke ens. Prøv igen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntop.templates:7001
msgid "Set a new administrator password?"
msgstr "Angiv en ny administratoradgangskode?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntop.templates:7001
msgid ""
"A password for ntop's administrative web interface has already been set."
msgstr ""
"En adgangskode for ntops administrative internetbrugerflade er allerede "
"blevet angivet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ntop.templates:7001
msgid "Please choose whether you want to change that password."
msgstr "Vælg venligst hvorvidt du ønsker at ændre denne adgangskode."


Reply to: