[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates apt-listchangesPackage: apt-listchanges
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/apt-listchanges$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 26 oversatte tekster.


bye
Joe

# Danish translation for apt-listchanges.
# Copyright (C) 2011 apt-listchanges og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the apt-listchanges package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-listchanges@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-24 16:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-10 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "pager"
msgstr "tekstviser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "browser"
msgstr "browser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "xterm-pager"
msgstr "xterm-tekstviser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "xterm-browser"
msgstr "xterm-browser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "gtk"
msgstr "gtk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "text"
msgstr "tekst"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "mail"
msgstr "post"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "none"
msgstr "ingen"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Method to be used to display changes:"
msgstr "Metode der skal bruges til visning af ændringer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Changes in packages can be displayed in various ways by apt-listchanges:"
msgstr ""
"�ndringer i pakker kan vises på forskellige måder af apt-listchanges:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
" pager    : display changes one page at a time;\n"
" browser   : display HTML-formatted changes using a web browser;\n"
" xterm-pager : like pager, but in an xterm in the background;\n"
" xterm-browser: like browser, but in an xterm in the background;\n"
" gtk     : display changes in a GTK window;\n"
" text     : print changes to the terminal (without pausing);\n"
" mail     : only send changes via e-mail;\n"
" none     : do not run automatically from APT."
msgstr ""
" tekstviser   : benyt din foretrukne tekstviser til at vise ændringerne\n"
"          en side ad gangen;\n"
" browser     : vis HTML-formaterede ændringer med en internetbrowser;\n"
" xterm-tekstviser: som tekstviser, men i en xterm i baggrunden;\n"
" xterm-browser  : som browser, men i en xterm i baggrunden;\n"
" gtk       : vis ændringer i et GTK-vindue;\n"
" text      : skriv ændringerne til din terminal (uden at holde\n"
"          pauser);\n"
" post      : send kun ændringerne med e-post;\n"
" ingen      : undlad at køre automatisk fra apt."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"This setting can be overridden at execution time. By default, all the "
"options except for 'none' will also send copies by mail."
msgstr ""
"Denne indstilling kan tilsidesættes ved udførelsestid. Som standard "
"vil alle indstillinger undtagen »ingen« (none) også sende kopier med post."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "E-mail address(es) which will receive changes:"
msgstr "E-post-adresser der skal modtage ændringerne:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Optionally, apt-listchanges can e-mail a copy of displayed changes to a "
"specified address."
msgstr ""
"apt-listchanges kan valgfrit sende en kopi af de viste ændringer til "
"en angiven adresse."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Multiple addresses may be specified, delimited by commas. Leaving this field "
"empty disables mail notifications."
msgstr ""
"Der kan angives flere adresser adskilt af komma. Hvis dette felt er tomt, "
"vil alle e-post-påmindelser være deaktiveret."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Prompt for confirmation after displaying changes?"
msgstr "Skal der bedes om bekræftelse efter visning af ændringer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"After displaying the list of changes, apt-listchanges can pause with a "
"confirmation prompt. This is useful when running from APT, as it offers an "
"opportunity to abort the upgrade if a change is unwelcome."
msgstr ""
"Når apt-listchanges har givet dig mulighed for at se listen over ændringer, "
"kan den spørge, om du vil fortsætte. Dette er nyttigt, når den køres fra APT, "
"da det giver dig mulighed for at afbryde opgraderingen, hvis denne ikke er "
"velkommen (på dette tidspunkt)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This can be overridden at execution time, and has no effect if the "
"configured frontend option is 'mail' or 'none'."
msgstr ""
"Dette kan tilsidesættes på udførelsestidspunktet, og har ingen effekt "
"hvis den konfigurerede grænsefladeindstilling er »post« eller »ingen«."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Should apt-listchanges skip changes that have already been seen?"
msgstr ""
"Skal apt-listchanges springe de ændringer over, der er blevet vist før?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
"displaying them again. This is useful, for example, when retrying an upgrade."
msgstr ""
"apt-listchanges kan holde styr på hvilke ændringer, der allerede er blevet "
"vist. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. gentager et forsøg på at opgradere."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "news"
msgstr "nyheder"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "changelogs"
msgstr "ændringslogger (changelogs)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "both"
msgstr "begge"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "Changes displayed with APT:"
msgstr "Ã?ndringer vist med APT:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
msgstr "Vælg Hvilke typer ændringer, der skal vises med APT."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
" news   : important news items only;\n"
" changelogs: detailed changelogs only;\n"
" both   : news and changelogs."
msgstr ""
" nyheder: Kun vigtige nyheder\n"
" ændringslogger (changelogs): Kun detaljerede ændringslogger\n"
" begge: Nyheder og ændringslogger (changelogs)."Reply to: