[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of menuPackage: menu
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish menu translation.

joe@joe-desktop:~/over/debianp/menu$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 68 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation of menu.
# Copyright (C) 2011 menu og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the menu package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: menu 2.1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: menu@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-05 07:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-10 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../install-menu/functions.cc:92
msgid "Zero-size argument to print function."
msgstr "Argument med nul-størrelse angivet til print-funktion."

#: ../install-menu/install-menu.cc:202
msgid "install-menu: checking directory %1\n"
msgstr "install-menu: tjekker mappen %1\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:215
msgid "install-menu: creating directory %1:\n"
msgstr "install-menu: opretter mappen %1:\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:217
msgid "Could not create directory(%1): %2"
msgstr "Kunne ikke oprette mappe(%1): %2"

#: ../install-menu/install-menu.cc:219
msgid "Could not change directory(%1): %2"
msgstr "Kunne ikke ændre mappe(%1): %2"

#: ../install-menu/install-menu.cc:222
msgid "install-menu: directory %1 already exists\n"
msgstr "install-menu: mappen %1 findes allerede\n"

#. Do not translate supported
#: ../install-menu/install-menu.cc:447
msgid "install-menu: [supported]: name=%1\n"
msgstr "install-menu: [supported]: name=%1\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:464
msgid "Menu entry lacks mandatory field \"%1\".\n"
msgstr "Menupunkt mangler det obligatoriske felt \"%1\".\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:470
msgid "Unknown value for field %1=\"%2\".\n"
msgstr "Ukendt værdi i feltet %1=\"%2\".\n"

#. Do not translate quoted text
#: ../install-menu/install-menu.cc:617
msgid ""
"install-menu: \"hotkeycase\" can only be \"sensitive\" or \"insensitive\"\n"
msgstr ""
"install-menu: \"hotkeycase\" kan kun være \"sensitive\" eller \"insensitive"
"\"\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:647
msgid ""
"install-menu: Warning: Unknown identifier `%1' on line %2 in file %3. "
"Ignoring.\n"
msgstr ""
"install-menu: Advarsel: Ukendt identifier '%1' på linje %2 i filen %3. "
"Ignorerer.\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:657
msgid "install-menu: %1 must be defined in menu-method %2"
msgstr "install-menu: %1 skal være defineret i menu-method %2"

#: ../install-menu/install-menu.cc:824
msgid "Cannot open file %1 (also tried %2).\n"
msgstr "Kan ikke åbne fil %1 (prøvede også %2)\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:832 ../install-menu/install-menu.cc:839
#: ../install-menu/install-menu.cc:847
msgid "Cannot open file %1.\n"
msgstr "Kan ikke åbne fil %1.\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:849
msgid ""
"In order to be able to create the user config file(s) for the window "
"manager,\n"
"the above file needs to be writeable (and/or the directory needs to exist).\n"
msgstr ""
"For at kunne oprette bruger opsætningsfilerne for "
"vindueshåndteringsprogrammer, skal den ovenstående fil være skrivbar (og "
"mappen skal eksistere).\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:871
msgid "Warning: the string %1 did not occur in template file %2\n"
msgstr "Advarsel: Strengen %1 blev ikke fundet i eksempelfil %2\n"

#. Don't translate quoted string
#: ../install-menu/install-menu.cc:896
msgid ""
"install-menu [-vh] <menu-method>\n"
" Read menu entries from stdin in \"update-menus --stdout\" format\n"
" and generate menu files using the specified menu-method.\n"
" Options to install-menu:\n"
"   -h --help  : this message\n"
"    --remove : remove the menu instead of generating it.\n"
"   -v --verbose : be verbose\n"
msgstr ""
"install-menu [-vh] <menu-metode>\n"
" Læs menupunkter fra standard-ind i formatet \"update-menus --stdout\"\n"
" og generer menufiler med den angivne menu-metode.\n"
" Tilvalg til install-menu:\n"
"   -h --help  : denne besked\n"
"    --remove : fjern menuen i stede nfor at oprette den.\n"
"   -v --verbose : skriv mere om hvad der sker\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:943
msgid "install-menu: no menu-method script specified!"
msgstr "install-menu: intet menu-metode skript angivet!"

#: ../install-menu/install-menu.cc:956
msgid "Cannot open script %1 for reading.\n"
msgstr "Kan ikke åbne skript %1 til læsning.\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:979
msgid "Warning: script %1 does not provide removemenu, menu not deleted\n"
msgstr "Advarsel: Skript %1 tilbyder ikke removemenu, menu er ikke slettet\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:1014
msgid "Running: \"%1\"\n"
msgstr "Kører: \"%1\"\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:1030
msgid "install-menu: %1: aborting\n"
msgstr "install-menu: %1: afbryder\n"

#: ../install-menu/install-menu.h:199
msgid "Number of arguments to function %1 does not match."
msgstr "Antallet af argumenter til funktion %1 passer ikke."

#: ../install-menu/install-menu.h:207
msgid "Unknown function: \"%1\""
msgstr "Ukendt funktion: \"%1\""

#: ../install-menu/install-menu.h:216
msgid "Indirectly used, but not defined function: \"%1\""
msgstr "Indirekte brugt, men ikke defineret funktion: \"%1\""

#: ../install-menu/install-menu.h:225
msgid "Unknown identifier: \"%1\""
msgstr "Ukendt identificering: \"%1\""

#: ../install-menu/install-menu.h:234
msgid "Encoding conversion error: \"%1\""
msgstr "Fejl i tegn-konverteringen: \"%1\""

#: ../update-menus/exceptions.h:43
msgid "Unknown error."
msgstr "Ukendt fejl."

#: ../update-menus/exceptions.h:55 ../update-menus/parsestream.h:114
msgid "Unknown error, message=%1"
msgstr "Ukendt fejl, besked=%1"

#: ../update-menus/exceptions.h:64
msgid "Unable to open file \"%1\"."
msgstr "Ikke i stand til at åbne filen \"%1\"."

#: ../update-menus/exceptions.h:73
msgid "Failed to pipe data through \"%1\" (pipe opened for reading)."
msgstr "Kunne ikke lede data videre gennem \"%1\" ('pipe' åbnet for læsning)."

#: ../update-menus/exceptions.h:89
msgid "%1: missing required tag: \"%2\""
msgstr "%1: manglende krævet mærke: \"%2\""

#: ../update-menus/parsestream.cc:50
msgid "(probably) stdin"
msgstr "(sandsynligvis) stdin"

#: ../update-menus/parsestream.cc:450
msgid "In file \"%1\", at (or in the definition that ends at) line %2:\n"
msgstr "I fil \"%1\", på (eller i definitionen der ender på) linje %2:\n"

#: ../update-menus/parsestream.cc:471
msgid "Somewhere in input file:\n"
msgstr "Et sted i inddata-filen:\n"

#: ../update-menus/parsestream.h:122
msgid "Unexpected end of file."
msgstr "Uventet afslutning på fil."

#: ../update-menus/parsestream.h:129
msgid "Unexpected end of line."
msgstr "Uventet afslutning på linje."

#: ../update-menus/parsestream.h:136
msgid "Identifier expected."
msgstr "Identificering forventet."

#: ../update-menus/parsestream.h:144
msgid "Expected: \"%1\""
msgstr "Forventet: \"%1\""

#: ../update-menus/parsestream.h:153
msgid "Unexpected character: \"%1\""
msgstr "Uventet bogstav: \"%1\""

#: ../update-menus/parsestream.h:162
msgid ""
"Boolean (either true or false) expected.\n"
"Found: \"%1\""
msgstr ""
"Boolsk værdi (enten sand eller falsk) forventet.\n"
"Fandt: \"%1\""

#: ../update-menus/parsestream.h:172
msgid "Unknown compat mode: \"%1\""
msgstr "Ukendt compat mode: \"%1\""

#: ../update-menus/stringtoolbox.cc:85
msgid ""
"replacewith($string, $replace, $with): $replace and $with must have the same "
"length."
msgstr ""
"replacewith($string, $replace, $with): $replace og $with skal have samme "
"længde."

#: ../update-menus/update-menus.cc:150
msgid ""
"file %1 line %2:\n"
"Discarding entry requiring missing package %3."
msgstr ""
"fil %1 linje %2:\n"
"Fjerner punkt der kræver manglende pakke %3."

#. Translation here and below refer to the file
#. /etc/menu-methods/translate_menus that allow to rename and reorganize
#. menu entries automatically. It does not refer to the localisation
#. (translation to other languages).
#.
#: ../update-menus/update-menus.cc:364
msgid "Reading translation rules in %1."
msgstr "Læser oversættelsesregler i %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:444
msgid "Reading installed packages list..."
msgstr "Læser liste af installerede pakker..."

#: ../update-menus/update-menus.cc:493
msgid "Execution of %1 generated no output or returned an error.\n"
msgstr "Eksekvering af %1 generede ingen uddata, eller returnerede en fejl.\n"

#: ../update-menus/update-menus.cc:534 ../update-menus/update-menus.cc:538
msgid "Skipping file because of errors...\n"
msgstr "Skipper filen på grund af fejl...\n"

#: ../update-menus/update-menus.cc:555
msgid "Reading menu-entry files in %1."
msgstr "Læser menupunkts filer i %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:578
msgid "Error reading %1.\n"
msgstr "Fejl ved læsning af %1.\n"

#: ../update-menus/update-menus.cc:584
msgid "%1 menu entries found (%2 total)."
msgstr "%1 menupunkter fundet (%2 totalt)."

#: ../update-menus/update-menus.cc:595
msgid "Running method: %1 --remove"
msgstr "Kører metode: %1 --remove"

#: ../update-menus/update-menus.cc:607 ../update-menus/update-menus.cc:669
#: ../update-menus/update-menus.cc:990
msgid "Script %1 could not be executed."
msgstr "Skript %1 kunne ikke eksekveres."

#: ../update-menus/update-menus.cc:610 ../update-menus/update-menus.cc:672
msgid "Script %1 returned error status %2."
msgstr "Skript %1 returnerede fejlstatus %2."

#: ../update-menus/update-menus.cc:613 ../update-menus/update-menus.cc:675
msgid "Script %1 received signal %2."
msgstr "Skript %1 modtog signal %2."

#: ../update-menus/update-menus.cc:630
msgid "Running method: %1"
msgstr "Kører metode: %1"

#: ../update-menus/update-menus.cc:633
msgid "Cannot create pipe."
msgstr "Kan ikke oprette datakanal (pipe)."

#: ../update-menus/update-menus.cc:685
msgid "Running menu-methods in %1."
msgstr "Kører menu-metoder i %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:717
msgid "Other update-menus processes are already locking %1, quitting."
msgstr "Andre update-menus processer låser allerede &1, afslutter."

#: ../update-menus/update-menus.cc:720
msgid "Cannot lock %1: %2 - Aborting."
msgstr "Kan ikke låse %1: %2 - Afbryder."

#: ../update-menus/update-menus.cc:730
msgid "Cannot write to lockfile %1 - Aborting."
msgstr "Kan ikke skrive til lås-filen %1 - Afbryder."

#: ../update-menus/update-menus.cc:743
msgid "Cannot remove lockfile %1."
msgstr "Kan ikke fjerne låsfilen %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:759
msgid "Update-menus is run by user."
msgstr "Update-menus er kørt af bruger."

#: ../update-menus/update-menus.cc:813
msgid ""
"Waiting for dpkg to finish (forking to background).\n"
"(checking %1)"
msgstr ""
"Venter på at dpkg afslutter (gemmer sig i baggrunden).\n"
"(tjekker %1)"

#: ../update-menus/update-menus.cc:816
msgid "Further output (if any) will appear in %1."
msgstr "Yderligere uddata (hvis nogen) vil kunne ses i %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:845
msgid "Dpkg is not locking dpkg status area, good."
msgstr "Dpkg låser ikke dpkg statusområde, godt."

#. This is the update-menus --help message
#: ../update-menus/update-menus.cc:855
msgid ""
"Usage: update-menus [options] \n"
"Gather packages data from the menu database and generate menus for\n"
"all programs providing menu-methods, usually window-managers.\n"
" -d           Output debugging messages.\n"
" -v           Be verbose about what is going on.\n"
" -h, --help       This message.\n"
" --menufilesdir=<dir>  Add <dir> to the lists of menu directories to "
"search.\n"
" --menumethod=<method> Run only the menu method <method>.\n"
" --nodefaultdirs    Disable the use of all the standard menu "
"directories.\n"
" --nodpkgcheck     Do not check if packages are installed.\n"
" --remove        Remove generated menus instead.\n"
" --stdout        Output menu list in format suitable for piping to\n"
"             install-menu.\n"
" --version       Output version information and exit.\n"
msgstr ""
"Brug: update-menus [tilvalg] \n"
"Hent pakkedata fra menu databasen og opret menuer for alle programmer \n"
"der har menu-metoder, normalt vindueshåndteringsprogrammer.\n"
" -d           Vis fejlsøgningsbeskeder\n"
" -v           Vis i detaljer, hvad der sker.\n"
" -h, --help       Denne besked.\n"
" --menufilesdir=<mappe> Tilføj <mappe> til listen over menumapper, der skal "
"gennemsøges.\n"
" --menumethod=<metode> Kør kun menumetoden <metode>.\n"
" --nodefaultdirs    Deaktiverer brugen af alle standard-menumapperne.\n"
" --nodpkgcheck     Tjek ikke om pakker er installeret.\n"
" --remove        Fjern i steden for oprettede menuer.\n"
" --stdout        Viser menulisten i et format, der kan ledes videre\n"
"             til install-menu.\n"
" --version       Vis versionsinformation og afslut.\n"

#: ../update-menus/update-menus.h:151
msgid ""
"Unknown install condition \"%1\" (currently, only \"package\" is supported)."
msgstr ""
"Ukendt installationstilstand \"%1\" (endnu understøttes kun \"package\")."Reply to: