[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of pdmenuPackage: pdmenu
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish pdmenu translation.

joe@joe-desktop:~/over/debianp/pdmenu$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 22 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation pdmenu.
# Copyright (C) 2011 pdmenu og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the pdmenu package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pdmenu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-23 09:12-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/actions.c:95
msgid "Please wait..."
msgstr "Vent venligst..."

#: src/actions.c:108
msgid "Press Esc to close window."
msgstr "Tryk Esc for at lukke vindue."

#: src/actions.c:200
msgid "Command returned no output"
msgstr "Kommando returnerede ingen uddata"

#: src/actions.c:316
msgid "Press Enter to return to Pdmenu."
msgstr "Tryk Retur for at returnere til Pdmenu."

#: src/error.c:31
#, c-format
msgid "pdmenu error: "
msgstr "pdmenu-fejl: "

#: src/inputbox.c:53 src/inputbox.c:77
msgid "Press Enter when done, or Esc to cancel"
msgstr "Tryk Retur når færdig, eller Esc for at afbryde"

#: src/menu.c:427
msgid "Arrow keys move, Esc exits current menu, Enter runs program"
msgstr "Flyt med piletaster, Esc afslutter aktuel menu, Retur kører program"

#: src/menu.c:458
#, c-format
msgid "Attempt to remove menu \"%s\" failed: menu is on screen."
msgstr "Forsøg på at fjerne menu »%s« mislykkedes: Menu er på skærmen."

#: src/pdmenu.c:29
#, c-format
msgid ""
"Usage: pdmenu [options] [menufiles ..]\n"
"\tmenufiles         the rc files to read instead of\n"
"\t             ~/.pdmenurc or %spdmenurc\n"
"\t-h    --help     display this help\n"
"\t-c    --color     enable color\n"
"\t-u    --unpark    cursor moves to current selection\n"
"\t-q    --quit     'q' key does not exit program\n"
"\t-mmenuid --menu=menuid  display menu with this menuid on startup\n"
"\t-v    --version    show version information\n"
"\t-r    --retro     draw menus using old style\n"
"\t-l    --lowbit    do not use high bit line drawing characters\n"
"\t-n    --numeric    do not use 8 and 2 for moving up and down\n"
msgstr ""
"Brug: pdmenu [tilvalg] [menufiler..]\n"
"\tmenufiler         rc-filerne der skal læses i steden for\n"
"\t             ~/.pdmenurc eller %spdmenurc\n"
"\t-h    --help     vis denne hjælpetekst\n"
"\t-c    --color     aktiver farve\n"
"\t-u    --unpark    markør flytter til aktuel markering\n"
"\t-q    --quit     q-tasten medfører ikke afslutning af program\n"
"\t-mmenuid --menu=menuid  vis menu med denne menuid ved opstart\n"
"\t-v    --version    vis versionsinformation\n"
"\t-r    --retro     tegn menuer med brug af gammel stil\n"
"\t-l    --lowbit    brug ikke højbit linjetegningstegn\n"
"\t-n    --numeric    brug ikke 8 og 2 for bevægelse op og ned\n"

#: src/pdmenu.c:44
msgid "(Long options are disabled.)"
msgstr "(Lange tilvalg er deaktiveret.)"

#: src/pdmenu.c:51
#, c-format
msgid "Pdmenu %s GPL Copyright (C) 1995-2002 by Joey Hess <joey@kitenet.net>\n"
msgstr "Pdmenu %s GPL-ophavsret 1995-2002 af Joey Hess <joey@kitenet.net>\n"

#: src/pdmenu.c:159
msgid "Unable to find any pdmenurc files, or all pdmenurc files are empty."
msgstr ""
"Kan ikke finde nogen pdmenurc-filer, eller også er alle pdmenurc-filer "
"tomme."

#: src/pdmenu.c:170
#, c-format
msgid "Menu \"%s\" is not defined."
msgstr "Menu »%s« er ikke defineret."

#: src/pdmenu.c:197
msgid "Pdmenu"
msgstr "Pdmenu"

#: src/rc.c:186
#, c-format
msgid "%s:%i Invalid screen part name, \"%s\"."
msgstr "%s:%i Ugyldigt skærmpartsnavn, »%s«."

#: src/rc.c:197
#, c-format
msgid "%s:%i \"endgroup\" found outside of group block."
msgstr "%s:%i »endgroup« fundet uden for gruppeblok."

#: src/rc.c:201
#, c-format
msgid "%s:%i Invalid or misplaced keyword, \"%s\"."
msgstr "%s:%i Ugyldigt eller fejlplaceret nøgleord, »%s«."

#: src/rc.c:241
#, c-format
msgid "%s:%i Nested \"group\" commands."
msgstr "%s:%i Indlejrede gruppekommandoer (group)."

#: src/rc.c:333
#, c-format
msgid "%s: \"group\" command used without \"endgroup\"."
msgstr "%s: gruppekommando (group) brugt uden »endgroup«."

#: src/screen.c:138
msgid "Unable to initialize key mappings."
msgstr "Kunne ikke initialisere nøgleoversættelser."

#: src/screen.c:184
msgid "Error: The screen is too small."
msgstr "Fejl: Skærmen er for lille."

#: src/window.c:37
#, c-format
msgid "Welcome to Pdmenu %s by Joey Hess <joey@kitenet.net>"
msgstr "Velkommen til Pdmenu %s af Joey Hess <joey@kitenet.net>"

Reply to: