[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates atftpPackage: atftp
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/atftp$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
26 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for atftp.
# Copyright (C) 2010 atftp og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the atftp package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: atftp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ldrolez@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-02 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:1001
msgid "Should the server be started by inetd?"
msgstr "Skal serveren startes af inetd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:1001
msgid ""
"atftpd can be started by the inetd superserver or as a daemon and handle "
"incoming connections by itself. The latter is only recommend for very high "
"usage server."
msgstr ""
"atftpd kan startes af inetd superserveren eller som en dæmon, der håndterer "
"indgående forbindelser selv. Sidstnævnte er kun anbefalet for maskiner med "
"meget stort forbrug."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:2001
msgid "Server timeout:"
msgstr "Servertidsudløb:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:2001
msgid "How many seconds the main thread waits before exiting."
msgstr "Hovr mange sekunder hovedtråden venter før den afslutter."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:3001
msgid "Retry timeout:"
msgstr "Tidsudløb for prøv igen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:3001
msgid "How many seconds to wait for a reply before retransmitting a packet."
msgstr "Hvor mange sekunder skal der ventes på svar, før en pakke gensendes."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:4001
msgid "Maximum number of threads:"
msgstr "Maks antal tråde:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:4001
msgid "Maximum number of concurrent threads that can be running."
msgstr "Maks antal samtidige tråde der kan køre."

#. Type: select
#. Description
#: ../atftpd.templates:5001
msgid "Verbosity level:"
msgstr "Uddybningsniveau:"

#. Type: select
#. Description
#: ../atftpd.templates:5001
msgid ""
"Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log only "
"the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value."
msgstr ""
"Niveau til logning. 7 logger alt inklusive fejlsøgningslogge. 1 vil kun logge "
"systemkritiske logge. 5 (LOG_NOTICE) er standardværdien."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:6001
msgid "Enable 'timeout' support?"
msgstr "Aktiver understøttelse af tidsudløb (»timeout«)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:7001
msgid "Enable 'tsize' support?"
msgstr "Aktiver understøttelse af »tsize«?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:8001
msgid "Enable 'block size' support?"
msgstr "Aktiver understøttelse af blokstørrelse (»block size«)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:9001
msgid "Enable multicast support?"
msgstr "Aktiver understøttelse af »multicast«?"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:10001
msgid "TTL for multicast packets:"
msgstr "TTL for multicastpakker:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:11001
msgid "Port to listen for tftp request:"
msgstr "Port der skal lyttes på for tftp-forespørgsel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:12001
msgid "Port range for multicast file transfer:"
msgstr "Portområde for multicast-filoverførsel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:12001
msgid ""
"Multicast transfer will use any available port in a given set. For example, "
"\"2000-2003, 3000\" allow atftpd to use port 2000 to 2003 and 3000."
msgstr ""
"Multicastoverførsler vil kun bruge en tilgængelig port i et givent område. "
"F.eks. »2000-2003, 3000« vil tillade aftftpd at bruge port 2000 til 2003, "
"og 3000."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:13001
msgid "Address range for multicast transfer:"
msgstr "Adresseområde for multicast-overførsel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:13001
msgid ""
"Multicast transfer will use any available addresses from a given set of "
"addresses. Syntax is \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""
msgstr ""
"Multicast-overførsler vil bruge tilgængelige adresser fra et givent område "
"af adresser. Syntaksen er »a.b.c.d-d,a.b.c.d,...«"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:14001
msgid "Log to file instead of syslog?"
msgstr "Log til en fil i stedet for syslog?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:14001
msgid ""
"If your server does intensive tftp file serving, it is a good idea to  "
"accept here. That will avoid cluttering your syslog with tftpd logs."
msgstr ""
"Hvis din server laver intensiv tftp-fildeling, er det en god ide at svare "
"ja her. Det vil undgå at fylde din syslog for meget op med tftpd-beskeder."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:15001
msgid "Log file:"
msgstr "Logfil:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:15001
msgid ""
"A file where atftpd will write its logs. This file will be made writable for "
"the user 'nobody' and group 'nogroup'."
msgstr ""
"En fil hvor atftpd skriver sine logge. Denne fil vil blive gjort skrivbar for "
"brugeren »nobody« og gruppen »nogroup«."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:16001
msgid "Base directory:"
msgstr "Basismappe:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:16001
msgid ""
"The directory tree from where atftpd can serve files. That directory must be "
"world readable."
msgstr ""
"Mappetræet hvorfra atftpd kan betjene filer. Denne mappe skal være læsbar "
"af alle."

Reply to: