[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates sa-eximPackage: sa-exim
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/sa-exim$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
3 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for sa-exim.
# Copyright (C) 2010 sa-exim og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the sa-exim package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sa-exim\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sa-exim@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-04 15:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Remove saved mails in sa-exim's spool directory?"
msgstr "Fjern gemt e-post fra sa-exims kømappe?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"There are some saved mails in subdirectories of /var/spool/sa-exim. "
"Depending on the configuration, sa-exim may save mails matching specific "
"criteria (such as \"an error occurred\", \"rejected as spam\", or \"passed "
"through although recognized as spam\") in these directories."
msgstr ""
"Der er gemt e-post i mapperne under /var/spool/sa-exim. Afhængig af "
"opsætningen vil sa-exim gemme e-post, der opfylder bestemte kriterier (der "
"opstod en fejl, afvist som spam, lod brevet passere på trods af at det blev "
"genkendt som spam,...) i disse mapper."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep these mails for further analysis or "
"delete them now."
msgstr ""
"Vælg venligst om du ønsker at beholde denne e-post for yderligere analyse, "
"eller om du ønsker at slette dem nu."Reply to: