[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates xprintPackage: xprint
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/xprint$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
3 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for xprint.
# Copyright (C) 2010 xprint og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the xprint package.
# Morten Bo Johansen <mojo@mbjnet.dk>, 2004, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xprint\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-18 20:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../xprint-common.templates:2001
msgid "Default printer resolution:"
msgstr "Printerens standardopløsning:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xprint-common.templates:2001
msgid ""
"By default, Xprint assumes a printer resolution of 600 dpi. This should be "
"well suited for the majority of printers."
msgstr ""
"Xprint bruger en opløsning på 600 dpi som standard. Dette skulle være "
"passende for de fleste printere."

#. Type: string
#. Description
#: ../xprint-common.templates:2001
msgid ""
"On certain 1200 dpi printers, however, the image might appear squashed in "
"the corner of the page, or it might be blown up too large on 300 dpi "
"printers. If you are experiencing such printing problems, you may want to "
"set the default printer resolution to a more appropriate value. See /usr/"
"share/doc/xprint-common/README.printing-problems.gz for more details."
msgstr ""
"På visse printere med en opløsning på 1200 dpi kan billedet forekomme "
"sammenpresset i hjørnerne, eller det kan virke overforstørret på printere "
"med en opløsning på 300 dpi. Hvis du oplever sådanne udskrivningsproblemer, "
"vil det være en god ide at sætte printerens standardopløsning til en mere "
"passende værdi. Se /usr/share/doc/xprint-common/README.printing-problems.gz "
"for yderligere detaljer."


Reply to: