[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates lircPackage: lirc
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/lirc$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
50 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation lirc.
# Copyright (C) 2010 lirc & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the lirc package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lirc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-lirc-maint@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-16 20:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-19 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:2001
msgid "Drivers to build:"
msgstr "Drivere der skal bygges:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:2001
msgid ""
" atiusb:   ATI/NVidia/X10 I & II RF Remote\n"
" bt829:    Tekram M230 Mach64\n"
" cmdir:    COMMANDIR USB Transceiver\n"
" gpio:    TV cards from FlyVideo98, Avermedia, MiRO and many others\n"
" i2c:     TV cards from Hauppauge and PixelView\n"
" igorplugusb: Igor Cesko's USB IR Receiver\n"
" imon:    Soundgraph iMON MultiMedian IR/VFD\n"
" it87:    ITE IT8705/12 CIR ports (ECS K7S5A, Asus DigiMatrix...)\n"
" mceusb:   Windows Media Center Remotes (old version, MicroSoft USB ID)\n"
" mceusb2:   Windows Media Center Remotes (new version, Philips et al.)\n"
" parallel:  Home-brew parallel-port receiver\n"
" sasem:    Dign HV5 HTPC IR/VFD Module\n"
" serial:   Home-brew serial-port driver\n"
" sir:     Serial InfraRed (IRDA)\n"
" streamzap:  Streamzap PC Remote"
msgstr ""
" atiusb:   ATI/NVidia/X10 I & II RF Remote\n"
" bt829:    Tekram M230 Mach64\n"
" cmdir:    COMMANDIR USB Transceiver\n"
" gpio:    TV-kort fra FlyVideo98, Avermedia, MiRO og mange andre\n"
" i2c:     TV-kort fra Hauppauge og PixelView\n"
" igorplugusb: Igor Ceskos USB IR-modtager\n"
" imon:    Soundgraph iMON MultiMedian IR/VFD\n"
" it87:    ITE IT8705/12 CIR-porte (ECS K7S5A, Asus DigiMatrix...)\n"
" mceusb:   Windows Media Center Remotes (gammel version, MicroSoft USB ID)\n"
" mceusb2:   Windows Media Center Remotes (ny version, Philips et al.)\n"
" parallel:  Hjemmebrygget parallelportmodtager\n"
" sasem:    Dign HV5 HTPC IR/VFD-modul\n"
" serial:   Hjemmebrygget serielportdriver\n"
" sir:     Seriel infrarød (IRDA)\n"
" streamzap:  Streamzap PC Remote"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:3001
msgid "Try to automatically select hardware support options?"
msgstr "Forsøg automatisk at vælge indstillinger for understøttelse af hardware?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:3001
msgid ""
"Your previous answers can be used as a basis for guessing the list of kernel "
"modules that should be built, along with their parameters."
msgstr ""
"Dine forrige svar kan bruges, som basis for et gæt på listen af kernemoduler, "
"som skal kompileres sammen med deres parametre."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:3001
msgid "Please choose whether this should happen."
msgstr "Vælg venligst hvorvidt dette skal udføres."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:4001
msgid "Additional kernel modules not needed"
msgstr "Yderligere kernemoduler er ikke påkrævet"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:4001
msgid ""
"Unless you want to build LIRC kernel modules for another system, this "
"package is useless on this system."
msgstr ""
"Medmindre du vil bygge LIRC-kernemoduler for et andet system, er denne "
"pakke uden værdi på dette system."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5001
msgid "Binary modules package build instructions"
msgstr "Kompileringsinstruktioner for binære modulpakker"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:5001
msgid ""
"For instructions on how to build the binary modules package, please read "
"the /usr/share/doc/lirc-modules-source/README.Debian file."
msgstr ""
"For instruktioner på hvordan du kompilerer den binære modulpakke, så "
"læs venligst filen /usr/share/doc/lirc-modules-source/README.Debian."

#. Type: select
#. Choices
#: ../lirc-modules-source.templates:6001
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:6002
msgid "Type of ITE8705/12 CIR port to support:"
msgstr "Type af ITE8705/12 CIR-port der skal understøttes:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:6002
msgid "Please choose the supported ITE8705/12 CIR port chip:"
msgstr "Vælg venligst den understøttede ITE8705/12 CIR-portchip:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:6002
msgid ""
" Standard:  Standard setup chip;\n"
" DigiMatrix: Setup for Asus DigiMatrix onboard chip."
msgstr ""
" Standard:  Standardopsætning af chip;\n"
" DigiMatrix: Opsætning af Asus DigiMatrix' onboard chip."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../lirc-modules-source.templates:7001
#: ../lirc-modules-source.templates:12001
msgid "Other"
msgstr "Andet"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:7002
msgid "Serial device to support:"
msgstr "Serielenhed der skal understøttes:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:7002
msgid "Please choose the supported serial device type:"
msgstr "Vælg venligst den understøtede serielle enhedstype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:7002
msgid ""
" ANIMAX: Anir Multimedia Magic;\n"
" IRDEO: IRdeo;\n"
" Other: Any other supported device."
msgstr ""
" ANIMAX: Anir Multimedia Magic;\n"
" IRDEO: IRdeo;\n"
" Andet: En anden understøttet enhed."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:8001
msgid "Is the serial IR device a transmitter?"
msgstr "Er den serielle infrarøde enhed en sender?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:9001
msgid "Should the carrier signal be generated by software?"
msgstr "Skal signalet genereres af software?"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:10001
msgid "IR serial device I/O port:"
msgstr "I/O-port for infrarød seriel enhed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:11001
msgid "IR serial device IRQ:"
msgstr "IRQ for infrarød seriel enhed:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:12002
msgid "Type of supported SIR device:"
msgstr "Type af understøttet SIR-enhed:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:12002
msgid "Please choose the supported SIR device type:"
msgstr "Vælg venligst den understøttede SIR-enhedstype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:12002
msgid ""
" ACTISYS_ACT200L: Actisys Act200L dongle;\n"
" TEKRAM:     Tekram Irmate 210 (16x50 UART compatible serial port);\n"
" Other:      Any other supported device."
msgstr ""
" ACTISYS_ACT200L: Actisys Act200L dongle;\n"
" TEKRAM:     Tekram Irmate 210 (16x50 UART-kompatibel seriel port);\n"
" Andet:      En anden understøttet enhed."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:13001
msgid "SIR device I/O port:"
msgstr "I/O-port for SIR-enhed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:14001
msgid "SIR device IRQ:"
msgstr "IRQ for SIR-enhed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:15001
msgid "Parallel IR device I/O port:"
msgstr "I/O-port for parallel infrarød enhed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:16001
msgid "Parallel IR device IRQ:"
msgstr "IRQ for parallel infrarød enhed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:17001
msgid "Parallel IR device timer:"
msgstr "Timer for parallel infrarød enhed:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:18001
msgid "Automatically build the modules?"
msgstr "Kompiler automatisk modulerne?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:18001
msgid ""
"New LIRC kernel modules can be built and installed if the source and build "
"environment for the current kernel are present locally."
msgstr ""
"Nye LIRC-kernemoduler kan kompileres og installeres, hvis kilden og "
"kompileringsmiljøet for den aktuelle kerne er til stede lokalt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:18001
msgid ""
"Even if you choose this option, you should build and install a binary "
"'kernel modules' package so that the package manager can keep track of the "
"files."
msgstr ""
"Selv om du vælger denne indstilling, bør du kompilere og installere en binær "
"pakke af »kernemoduler«, så pakkehåndteringen kan holde styr på filerne."

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:19001
msgid "Kernel source location:"
msgstr "Placering af kernekilde:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:19001
msgid ""
"Please enter the location of the kernel source tree, to build the lirc "
"kernel modules."
msgstr ""
"Indtast venligst placeringen på kernekildetræet for at kompilere "
"lirc-kernemodulerne."

#. Type: error
#. Description
#: ../lirc-modules-source.templates:20001
msgid "${ksrc}: invalid kernel source tree"
msgstr "${ksrc}: Ugyldigt kernekildetræ"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:2001
msgid "Create LIRC device nodes if they are not there?"
msgstr "Opret LIRC-enhedsknuder hvis de ikke findes?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:2001
msgid "LIRC needs the /dev/lirc, /dev/lircd and /dev/lircm files in /dev."
msgstr "LIRC kræver filerne /dev/lirc, /dev/lircd og /dev/lircm i /dev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:3001
msgid "Do you want to reconfigure LIRC?"
msgstr "Vil du rekonfigurere LIRC?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:3001
msgid ""
"LIRC is already configured, reconfiguring it may overwrite the existing "
"configuration in /etc/lirc/hardware.conf."
msgstr ""
"LIRC er allerede sat op og rekonfigurering vil måske overskrive den "
"eksisterende konfiguration i /etc/lirc/hardware.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:3001
msgid "However, comments, LIRC_ARGS and other unknown code will be preserved."
msgstr ""
"Men kommentarer, LIRC_ARGS og anden ukendt kode vil blive holdt intakt."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:4001
msgid "Old configuration files found"
msgstr "Gamle konfigurationsfiler fundet"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:4001
msgid ""
"Previous versions of this package didn't include any configuration file and "
"expected users to create their own /etc/lircd.conf and /etc/lircmd.conf."
msgstr ""
"Tidligere versioner af denne pakke inkluderede ikke en konfigurationsfil, og "
"forventede at brugeren lavede sin egen /etc/lircd.conf og /etc/lircmd.conf."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:4001
msgid "The new location for these files is /etc/lirc/."
msgstr "Den nye placering for disse filer er /etc/lirc/."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:4001
msgid ""
"File locations will be corrected but you should check that none of LIRC "
"configuration files are left directly under /etc/."
msgstr ""
"Filplaceringer vil blive rettet, men du bør tjekke at ingen af LIRC-"
"konfigurationsfilerne efterlades direkte i /etc/."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:14001
msgid "IntelliMouse protocol preferred over IMPS/2"
msgstr "IntelliMouse-protokol foretrukket frem for IMPS/2"

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:14001
msgid ""
"You are currently using lircmd with the IMPS/2 protocol. This is not "
"compatible with the method lircmd uses to simulate a mouse, so IntelliMouse "
"support has been added and is now the preferred protocol."
msgstr ""
"Du bruger aktuelt lircmd med IMPS/2-protokollen. Dette er ikke kompatibelt med "
"metoden, som lircmd bruger til at simulere en mus med, så understøttelse af "
"IntelliMouse er blevet tilføjet og er nu den anbefalede protokol."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:14001
msgid ""
"You should update /etc/lirc/lircmd.conf and the configuration of any program "
"which uses lircmd as a mouse to use the IntelliMouse protocol instead."
msgstr ""
"Du skal opdatere /etc/lirc/lircmd.conf og opsætningen af de programmer, som "
"bruger lircmd som mus til at bruge IntelliMouse-protokollen."

#. Type: note
#. Description
#: ../lirc.templates:14001
msgid "NOTE: gpm will refuse to use lircmd as a mouse with IMPS/2 protocol."
msgstr "BEM�RK: gpm vil nægte at bruge lircmd som en mus med IMPS/2 protokol."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:15001
msgid "Delete /var/log/lircd?"
msgstr "Slet /var/log/lircd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lirc.templates:15001
msgid ""
"LIRC now uses syslog as a logging mechanism, so /var/log/lircd is no longer "
"relevant."
msgstr ""
"LIRC bruger nu syslog som logningssystem, så /var/log/lircd er ikke længere "
"relevant."Reply to: