[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates util-linuxPackage: util-linux
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/util-linux$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
4 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation util-linux.
# Copyright (C) 2010 util-linux & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-24 12:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid "Filesystem entries with noauto and non-zero pass number"
msgstr "Filsystempunkter med noauto og non-zero pass number"

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"/etc/fstab contains at least one entry that is marked as \"noauto\" with a "
"non-zero pass number (meaning that the file system should not be "
"automatically mounted upon boot, yet should be checked by fsck, the file "
"system check utility)."
msgstr ""
"/etc/fstab indeholder mindst et punkt, som er markeret som »noauto« med "
"et non-zero pass number (hvilket betyder at filsystemet ikke bør monteres "
"automatisk ved opstart, men dog stadig skal tjekkes af fsck, værktøjet "
"til filsystemtjekning)."

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"From this release onwards, fsck will fail for file systems that have a non-"
"zero pass number and are not available (eg. because they are unplugged) at "
"the time fsck runs. This will cause the system to enter file system repair "
"mode during boot."
msgstr ""
"Fra og med denne udgave, vil fsck fejle for filsystemer, som har et non-"
"zero pass number og som ikke er tilgængelige (det vil sige de er afkoblet) "
"på det tidspunkt, som fsck kører på. Dette vil få systemet til at gå i "
"reparationstilstanden for filsystemet under opstart."

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"To avoid this problem, please adjust such fstab entries for removable "
"devices, by either setting their pass number to zero, or adding the \"nofail"
"\" option. For more details, please see mount(8)."
msgstr ""
"Tilpas sådanne fstab-punkter for eksterne enheder for at undgå dette problem, "
"enten ved at angive deres pass number til zero, eller tilføje tilvalget "
"»nofail«. For yderligere detaljer se mount(8)."

Reply to: