[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of verbistePackage: verbiste
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish verbiste translation.

joe@joe-desktop:~/over/debianp/verbiste$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
30 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation verbiste.
# Copyright (C) 2010 Pierre Sarrazin <http://sarrazip.com/> og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the verbiste package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
# Korrektorlæsning Torben Grøn Helligsø, 2010.
# 
# Programmet er først og fremmest er lavet til fransk og andre romanske sprog,
# og derfor ville konsekvent danske oversættelser virke søgte. Jeg tror, dem der
# beskæftiger sig med disse sprog i forvejen bruger de latinske
# betegnelser. Jeg har brugt denstoredanske.dk til at få formerne på
# plads, og derfra har jeg også taget en dansk "forklaring".
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: verbiste\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Pierre Sarrazin <http://sarrazip.com/>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-04 01:34-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-15 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# Most verbs have 6 infinitives:
# Present Active 
# Present Passive 
# Perfect Active 
# Perfect Passive 
# Future Active 
# Future Passive (rare)
#  
# tysk: Infinitiv Präsens
# fransk: inf. prés.
# dansk betegnelse: bydeform
#: src/gui/conjugation.cpp:106
msgid "inf. pres."
msgstr "inifinitiv præsens"

# tysk: Indikativ Präsens
# fransk: ind. prés.
# fortælleform
#: src/gui/conjugation.cpp:110
msgid "ind. pres."
msgstr "indikativ præsens"

# tysk: Indikativ Imperfekt
# fransk: ind. imparf.
# ufuldendt datid
#: src/gui/conjugation.cpp:111
msgid "ind. imperf."
msgstr "indikativ imperfektum"

# tysk: Indikativ Futur
# fransk: ind. fut.
# fremtid
#: src/gui/conjugation.cpp:112
msgid "ind. fut."
msgstr "indikativ futurum"

# tysk: Indikativ Präteritum
# fransk: ind. passé
# datid
#: src/gui/conjugation.cpp:113
msgid "ind. past"
msgstr "indikativ præteritum"

# tysk: Konditional Präsens
# fransk: cond. prés.
#: src/gui/conjugation.cpp:114
msgid "cond. pres."
msgstr "konditionalis præsens"

# tysk: Subjunktiv Präsens
# fransk: subj. prés.
#: src/gui/conjugation.cpp:115
msgid "subj. pres."
msgstr "subjunktiv præsens"

# tysk: Subjunktiv Imperfekt
# fransk: subj. imparf.
#: src/gui/conjugation.cpp:116
msgid "subj. imperf."
msgstr "subjunktiv imperfektum"

# tysk: Imperativ Präsens
# fransk: imp. prés.
# bydemåde
#: src/gui/conjugation.cpp:118
msgid "imp. pres."
msgstr "imperativ præsens"

# tysk: Partizip Präsens
# fransk: part. prés.
# nutids tillægsform
#: src/gui/conjugation.cpp:119
msgid "part. pres."
msgstr "præsens participium"

# tysk: Partizip Präteritum
# fransk: part. passé
# datids tillægsform
#: src/gui/conjugation.cpp:120
msgid "part. past"
msgstr "præteritum participium"

# http://en.wikipedia.org/wiki/Gerund
# As applied to French, it refers either to the adverbial participleâ??also called the 
# gerundiveâ??or to the present adjectival participle. 
# tysk: Gérondif Präsens
# fransk: gérond. prés.
# SDE: Termen gérondif bruges i fransk grammatik om den adverbielle verbalform
#: src/gui/conjugation.cpp:121
msgid "gerund pres."
msgstr "gerundiv præsens"

#: src/gtk/main-window.cpp:229
msgid "Distributed under the GNU General Public License"
msgstr "Distribueret under GNU General Public License"

#: src/gtk/main-window.cpp:236
msgid "A French conjugation system"
msgstr "Et fransk konjugationssystem"

#: src/gtk/main-window.cpp:600
msgid "Save Conjugation to File"
msgstr "Gem konjugation til fil"

#: src/gtk/main-window.cpp:615
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#: src/gtk/main-window.cpp:616
msgid "LaTeX"
msgstr "LaTeX"

#: src/gtk/main-window.cpp:629
msgid "_Format of the saved file:"
msgstr "_Format på den gemte fil:"

#: src/gtk/main-window.cpp:686
msgid "Could not create file:"
msgstr "Kunne ikke oprette fil:"

#: src/gtk/main-window.cpp:706
msgid "Could not close file:"
msgstr "Kunne ikke lukke fil:"

#: src/gtk/main-window.cpp:875
msgid "_Verb:"
msgstr "_Udsagnsord:"

#: src/gtk/main-window.cpp:882
msgid "Conjuga_te"
msgstr "_Konjuger"

#: src/gtk/main-window.cpp:900
msgid "Show _Pronouns"
msgstr "Vis _stedord"

#: src/gtk/main-window.cpp:937
msgid "Search Fr_ench"
msgstr "Søg _fransk"

#: src/gtk/main-window.cpp:945
msgid "Search _Italian"
msgstr "Søg _italiensk"

#: src/gtk/main-window.cpp:1195
msgid "error"
msgstr "fejl"

#: src/gtk/main-window.cpp:1196
msgid "Unknown verb."
msgstr "Ukendt udsagnsord."

#: src/gnome/panel-applet.cpp:123
msgid "Verb:"
msgstr "Udsagnsord:"

#: src/gnome/panel-applet.cpp:145
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: src/gnome/panel-applet.cpp:152
msgid "_Empty Text Field"
msgstr "_Tomt tekstfelt"


Reply to: