[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates nagios3Package: nagios3
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/nagios3$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
11 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation nagios3.
# Copyright (C) 2010 nagios3 og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as nagios3 package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nagios3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-nagios-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-31 15:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-30 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:1001
msgid "Apache servers to configure for nagios3:"
msgstr "Apacheservere at konfigurere for nagios3:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:1001
msgid "Please select which apache servers should be configured for nagios3."
msgstr "Vælg venligst hvilke apacheservere der skal konfigureres for nagios3."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:1001
msgid ""
"If you would prefer to perform configuration manually, leave all servers "
"unselected."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at udføre konfigurationen manuelt, så vælg ingen servere."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:2001
msgid "Nagios web administration password:"
msgstr "Adgangskode for Nagios' internetadministration:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:2001
msgid ""
"Please provide the password to be created with the \"nagiosadmin\" user."
msgstr ""
"Angiv venligst adgangskoden som skal oprettes med brugeren »nagiosadmin«."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:2001
msgid ""
"This is the username and password you will use to log in to your nagios "
"installation after configuration is complete.  If you do not provide a "
"password, you will have to configure access to nagios yourself."
msgstr ""
"Dette er brugernavnet og adgangskoden, som du skal bruge til at logge ind "
"i din nagiosinstallation, efter konfigurationen er færdig. Hvis du ikke "
"angiver en adgangskode, skal du selv konfigurere adgang til nagios."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:3001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bekræftelse af adgangskode:"

#. Type: note
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:4001
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:5001
msgid "Enable support for nagios 1.x links in nagios3?"
msgstr "Aktiver understøttelse for nagios 1.x-henvisninger i nagios3?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the Apache configuration for nagios3 should provide "
"compatibility with links from nagios 1.x."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt Apachekonfigurationen for nagios3 skal tilbyde "
"kompatibilitet med henvisninger fra nagios 1.x."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios3-cgi.templates:5001
msgid ""
"If you select this option, the apache configuration used for nagios will "
"include directives to support URLs from nagios 1.x. You should not choose "
"this option if you still have nagios 1.x on your system, or unpredictable "
"results may occur."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil apachekonfigurationen brugt for nagios "
"inkludere direktiver for understøttelse af adresser fra nagios 1.x. Du bør "
"ikke vælge denne indstilling, hvis du stadig har nagios 1.x på dit system, "
"da uforudsete ting kan opstå."


Reply to: