[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates terminatorxPackage: terminatorx
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/terminatorx$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
3 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation terminatorx.
# Copyright (C) 2010 terminatorx og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as terminatorx package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminatorx\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: terminatorx@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-19 18:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-30 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Install terminatorX SUID root so it can use realtime scheduling?"
msgstr "Installer terminatorX SUID root så programmet kan bruge realtidsplanlægning?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"TerminatorX now supports installation of its binary SUID root.  This allows "
"it to run in a realtime scheduled priority thereby greatly improving "
"performance.  However, it is generally a good idea to minimize the number of "
"SUID programs on your machine to avoid security risks."
msgstr ""
"TerminatorX understøtter nu installation af dens binære SUID root. Dette tillader "
"den at køre i realtidsplanlægningsprioritet. Dette øger markant ydelsen. Det er dog "
"generelt en god ide at minimere antallet af SUID-programmer på din maskine for at "
"undgå sikkerhedsrisikoer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you are installing this on your personal desktop with only 1 user, it "
"should be fairly safe to accept here. If in doubt, refuse."
msgstr ""
"Hvis du installerer dette program på dit personlige skrivebord med kun 1 "
"bruger, bør det være rimeligt sikkert at acceptere her. Hvis du er i tvivl, "
"så afslå."


Reply to: